Rok 2021

160. IV niedziela wielkanocna, 25 kwietnia 2021, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20.00
Dobry Pasterz – (Dz 4,8-12); (Ps 118,1 i 8.9 i 21.22-23.26 i 28cd); (1 J 3,1-2); Aklamacja (J 10,14); (J 10,11-18);

159. III niedziela wielkanocna, 18 kwietnia 2021, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20.00
Pokutujcie i nawróćcie się – (Dz 3, 13-15. 17-19); (Ps 4, 2. 4 i 9); (1 J 2, 1-5); Aklamacja (Łk 24, 32); (Łk 24, 35-48);

158. II niedziela wielkanocna, 11 kwietnia 2021, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20.00
Udział w życiu Bożym – (Dz 4, 32-35); (Ps 118 (117), 2-4. 13-15. 22-24); (1 J 5, 1-6); Aklamacja (J 20, 29); (J 20,19-31);

157. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, 4 kwietnia 2021, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20.00
Światło i ciemność – (Dz 10,34a-37-43); (Ps 118,1-2.16-17.22-23); (Kol 3,1-4); SEKWENCJA; Aklamacja (1 Kor 5,7b-8a); (J 20,1-9);

156. V niedziela Wielkiego Postu, rok B, 21 marca 2021, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20.00
Jezus jest pociągający – (Jr 31,31-34); (Ps 51,3-4.12-13.14-15); (Hbr 5,7-9); Aklamacja (J 12,26); (J 12,20-33);

155. IV niedziela Wielkiego Postu, rok B, 14 marca 2021, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20.00
Skąd płynie radość? – (2 Krn 36,14-16.19-23); (Ps 137,1-2.3.4-5.6); (Ef 2,4-10); Aklamacja (J 3,16); (J 3,14-21);

154. III niedziela Wielkiego Postu, rok B, 07 marca 2021, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20.00
Dekalog – (Wj 20,1-17); (Ps 19,8.9.10.11); (1 Kor 1,22-25); Aklamacja (J 3,16); (J 2,13-25);

153. II niedziela Wielkiego Postu, rok B, 28 lutego 2021, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20.00
Syn umiłowany – (Rdz 22,1-2.9-13.15-18); (Ps 116,10 i 15.16-17.18-19); (Rz 8, 31b-34); Aklamacja (Mt 17,7); (Mk 9,2-10);

152. I niedziela Wielkiego Postu, rok B, 21 lutego 2021, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20.00
Pan Bóg wszystko ratuje i odnawia – (Rdz 9,8-15); (Ps 25,4-5.6-7bc.8-9); (1 P 3,18-22); Aklamacja (Mt 4,4b); (Mk 1,12-15);

151. VI niedziela zwykła, rok B, 14 lutego 2021, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20.00
Jezus bierze na siebie grzech – (Kpł 13, 1-2. 45-46); (Ps 32,1-2.5 i 11); (1 Kor 10,31-11,1); Aklamacja (Mt 4,23); (Mk 1,40-45);

150. V niedziela zwykła, rok B, 07 lutego 2021, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20.00
Gorliwość – (Hi 7,1-4.6-7); (Ps 147A,1-2.3-4.5-6); (1 Kor 9,16-19.22-23); Aklamacja (Mt 8,17); (Mk 1,29-39);

149. III niedziela zwykła, rok B, 24 stycznia 2021, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20.00
Czas jest krótki – (Jon 3,1-5.10); (Ps 25,4-5.6-7bc.8-9); (1 Kor 7,29-31); Aklamacja (Mk 1,15); (Mk 1,14-20);

148. II niedziela zwykła, rok B, 17 stycznia 2021, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20.00
Dobry przewodnik duchowy – (1 Sm 3,3b-10.19); (Ps 40,2 i 4ab.7-8a.8b-10); (1 Kor 6,13c-15a.17-20); Aklamacja (J 1,41.17b); (J 1,35-42);

147. Święto Chrztu Pańskiego, 10 stycznia 2021, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20.00
Woda – (Iz 55, 1-11); (Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6); (1 J 5, 1-9); Aklamacja (J 1, 29); (Mk 1, 7-11);

146. II niedziela po Narodzeniu Pańskim, 3 stycznia 2021, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20.00
Trzy ważne sprawy – (Syr 24,1-2.8-12); (Ps 147,12-15.19-20); (Ef 1,3-6.15-18); Aklamacja (1 Tm 3,16); (J 1,1-18);