Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest dziełem duchowym polegającym na codziennej (trwającej przez 9 miesięcy) modlitwie w intencji dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Dziecko to pozostaje anonimowe, znane tyko Bogu.

Na rozpoczęcie tej praktyki przewidziane jest złożenie przyrzeczenia, które zazwyczaj ma miejsce w kościele, w dniu Zwiastowania NMP, 25 marca. Wówczas podpisuje się także deklarację i składa w ofierze.
Następnie przez 9 miesięcy należy codziennie odmawiać specjalną modlitwę, dziesiątkę Różańca św. i ofiarować dobrowolne uczynki miłości.

Codzienna modlitwa:
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.duchowa-adopcja.pl/