Środa, 7 czerwca 2017

Mk 12,18-27 Saduceusze mieli problem, bo myśleli po ziemsku, ich spojrzenie na sprawy zamykały się wyłącznie w obszarze doczesności. Jakże wiele problemów, spraw, zagadnień i pytań znika zupełnie, kiedy myśli się po Bożemu, kiedy swoje patrzenie rozszerza się do perspektywy wieczności. Jezus ukazuje nam tę perspektywę. Chwała Mu za to.