Środa, 7 czerwca 2017

Mk 12,18-27 Saduceusze mieli problem, bo myśleli po ziemsku, ich spojrzenie na sprawy zamykały się wyłącznie w obszarze doczesności. Jakże wiele problemów, spraw, zagadnień i pytań znika zupełnie, kiedy myśli się po Bożemu, kiedy swoje patrzenie rozszerza się do perspektywy wieczności. Jezus ukazuje nam tę perspektywę. Chwała Mu za to.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.