Środa, 22 lutego 2017

Mt 16,13-19 Piotr Apostoł przyjmuje wiadomość o powołaniu do tak ważnej posługi w Chrystusowym Kościele. Otrzymał ją od Mistrza dopiero wtedy, kiedy wyznał pełną prawdę o Nim. Taka jest kolejność – tylko wtedy możemy przyjąć Boże wezwanie i wiernie je wypełnić zgodnie z Jego wolą, kiedy uwierzymy w sercu i ustami wyznamy całą prawdę o Bogu.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.