Słowo Boże – audio

Na tej stronie w formie plików audio prezentowane są nagrania Słowa Bożego.

 

119. V niedziela Wielkiego Postu, 22 marca 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Które życie wybierasz?(Ez 37, 12-14); (Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8); (Rz 8, 8-11); (J 11, 25a. 26); (J 11, 1-45);


118. IV niedziela Wielkiego Postu, 22 marca 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Droga wiary(1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13); (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6); (Ef 5, 8-14); Aklamacja (J 8, 12); (J 9, 1-41);

 

117. I niedziela Wielkiego Postu, 1 marca 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Pokusy(Rdz 2,7-9;3,1-7); (Ps 51,3-4.5-6a.12-13.14 i 17); (Rz 5,12-19); Aklamacja (Mt 4,4b); (Mt 4,1-11);

 

116. VII niedziela zwykła, 16 lutego 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Do kogo jesteś podobny?(Kpł 19, 1-2. 17-18); (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13); (1 Kor 3, 16-23); Aklamacja (1 J 2, 5); (Mt 5, 38-48);

 

115. VI niedziela zwykła, 16 lutego 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Przykazania(Syr 15, 15-20); (Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 17-18. 33-34); (1 Kor 2, 6-10); Aklamacja (Mt 11, 25); (Mt 5, 17-37);

 

114. Święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Lekcja Symeona(Ml 3, 1-4); (Ps 24, 7-8. 9-10); (Hbr 2, 14-18); (Łk 2, 32); (Łk 2, 22-40);

 

113. Uroczystość J.S. Pelczara, 19 stycznia 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Prawa przyjaźni z Chrystusem

 

112. II niedziela po Narodzeniu Pańskim, 5 stycznia 2020, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Przyszło do swojej własności(Syr 24,1-2.8-12); (Ps 147,12-15.19-20); (Ef 1,3-6.15-18); Aklamacja (1 Tm 3,16); (J 1,1-18);

 

111. Święto Świętej Rodziny, 29 grudnia 2019, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Dwa wskazania(Syr 3, 2-6. 12-14); (Ps 128 (127), 1b-2. 3. 4-5); (Kol 3, 12-21); Aklamacja (Kol 3, 15a. 16a); (Mt 2, 13-15. 19-23);

 

110. I niedziela Adwentu, 1 grudnia 2019, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Przyodziać się w Chrystusa(Iz 2,1-5); (Ps 122,1-2.4-5.6-7.8-9); (Rz 13,11-14); Aklamacja (Ps 85,8); (Mt 24,37-44);

 

109. Uroczystość Chrystusa Króla, 24 listopada 2019, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Odpust(2 Sm 5,1-3); (Ps 122 (121), 1-2. 4-5); (Kol 1,12-20); Aklamacja (Mk 11,10); (Łk 23,35-43);

 

108. XXXIII niedziela zwykła, 17 listopada 2019, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Słowo ufności(Ml 3,19-20a); (Ps 98 (97), 5-6. 7-8. 9); (2 Tes 3,7-12); Aklamacja (Łk 21,28); (Łk 21,5-19);

 

107. XXXII niedziela zwykła, 10 listopada 2019, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Wiara w zmartwychwstanie(2 Mch 7,1-2.9-14); (Ps 17 (16), 1. 5-6. 8 i 15); (2 Tes 2,16-3,5); Aklamacja: (Ap 1,5-6); (Łk 20,27-38);

 

106. XXXI niedziela zwykła, 3 listopada 2019, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Wezwanie

 

105. XXX niedziela zwykła, 27 października 2019, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Bóg lubi pokorę(Syr 35, 12-14. 16-18); (Ps 34 (33), 2-3. 17-18. 19 i 23); (2 Tm 4, 6-9. 16-18); Aklamacja (2 Kor 5, 19); (Łk 18, 9-14);

 

104. XXIX niedziela zwykła, 20 października 2019, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Pan naszym obrońcą(Wj 17, 8-13); (Ps 121 (120), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8); (2 Tm 3, 14–4, 2); Aklamacja (Hbr 4, 12); (Łk 18, 1-8);

 

103. XXVIII niedziela zwykła, 13 października 2019, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Wezwanie do przyjaźni(2 Krl 5, 14-17); (Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4); (2 Tm 2, 8-13); Aklamacja (1 Tes 5, 18); (Łk 17, 11-19);

 

102. XXVII niedziela zwykła, 6 października 2019, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Panie, dodaj nam wiary(Ha 1, 2-3; 2, 2-4); (Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9); (2 Tm 1, 6-8. 13-14); Aklamacja (1 P 1, 25); (Łk 17, 5-10);

 

101. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, 16 czerwca 2019, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Trzy słowa o Trójcy Świętej(Prz 8,22-31); (Ps 8,4-5.6-7.8-9); (Rz 5,1-5); Aklamacja; (J 16,12-15);

 

100. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, 2 czerwca 2019, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Czekanie i droga(Dz 1,1-11); (Ps 47,2-3.6-9); (Hbr 9, 24-28; 10, 19-23); Aklamacja (Mt 28,19.20); (Łk 24,46-53);

 

99. VI Niedziela Wielkanocna, 26 maja 2019, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Mieszkanie(Dz 15, 1-2. 22-29); (Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 6 i 8); (Ap 21, 10-14. 22-23); Aklamacja (J 14, 23); (J 14, 23-29);

 

98. V Niedziela Wielkanocna, 19 maja 2019, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Miłość na wzór Chrystusa(Dz 14, 21b-27); (Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13); (Ap 21, 1-5a); Aklamacja (J 13, 34); (J 13, 31-33a. 34-35);

 

97. IV Niedziela Wielkanocna, 12 maja 2019, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Właściwa droga(Dz 13,14.43-52); (Ps 100,1-2.3,4b-5ab); (Ap 7,9.14b-I7); Aklamacja (J 10,14); (J 10,27-30);

 

96. III Niedziela Wielkanocna, 5 maja 2019, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Więcej(Dz 5,27b-32.40b-41); (Ps 30,2 i 4.5-6ab.11 i 12a i 13b); (Ap 5,11-14); Aklamacja; (J 21,1-19);

 

95. II Niedziela Wielkanocna, 28 kwietnia 2019, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Głoszenie Miłosierdzia(Dz 5,12-16); (Ps 118,1 i 4,13-14.22 i 24); (Ap 1,9-11a.12-13.17-19); Aklamacja (J 20,29); (J 20,19-31);

 

94. Wielkanoc, 21 kwietnia 2019, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 18:30
Szukajcie tego, co w górze(Dz 10,34a-37-43); (Ps 118,1-2.16-17.22-23); (Kol 3,1-4); SEKWENCJA; Aklamacja (1 Kor 5,7b-8a); (J 20,1-9);

 

93. V niedziela Wielkiego Postu, 7 kwietnia 2019, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Tylko w Jezusie jest zbawienie – (Iz 43,16-21); (Ps 126,1-2,4-6); (Flp 3,8-14); Aklamacja (J 12,13); (J 8,1-11);

 

92. IV niedziela Wielkiego Postu, 31 marca 2019, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Syn marnotrawny według greckiej lekcji – Joz 5, 9a. 10-12); (Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7); (2 Kor 5, 17-21); Aklamacja (Łk 15, 18); (Łk 15, 1-3.11-32);

 

91. III niedziela Wielkiego Postu,  24 marca 2019, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Bóg troszczy się o człowieka

 

90. II niedziela Wielkiego Postu, 17 marca 2019, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Obudzić się dla wieczności – (Rdz 15, 5-12. 17-18); (Ps 27 (26), 1bcde. 7-8. 9abc. 13-14); (Flp 3, 17 – 4, 1); (Mt 17, 5); (Łk 9, 28b-36);

 

89. VIII niedziela zwykła, 3 marca 2019, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Formacja serca – (Syr 27, 4-7); (Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16); (1 Kor 15, 54b-58); (Flp 2, 15d. 16a); (Łk 6, 39-45);

 

88. VII niedziela zwykła, 24 lutego 2019, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Chrystus ocala nas od śmierci – (1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23); (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13); (1 Kor 15, 45-49); (J 13, 34); (Łk 6, 27-38);

 

87. VI niedziela zwykła, 17 lutego 2019, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Drogi do szczęścia – (Jr 17, 5-8); (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6); (1 Kor 15, 12. 16-20); (Łk 6, 23ab); (Łk 6, 17. 20-26);

 

86. V niedziela zwykła, 10 lutego 2019, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Trzy historie spotkania z Bogiem – (Iz 6, 1-2a. 3-8); (Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 4-5. 7e-8); (1 Kor 15, 1-11); (Mt 4, 19); (Łk 5, 1-11);

 

85. IV niedziela zwykła, 03 lutego 2019, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Pan z wami – (Jr 1, 4-5. 17-19); (Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab i 17); (1 Kor 12, 31 – 13, 13); (Łk 4, 18); (Łk 4, 21-30);

 

84. II niedziela zwykła, 20 stycznia 2019, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Pozostać z Jezusem dłużej – (Iz 62, 1-5); (Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 7-8. 9 i 10ac); (1 Kor 12, 4-11); (2 Tes 2, 14); (J 2, 1-11);

 

83. Uroczystość Objawienia Pańskiego, 06 stycznia 2019, kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Herod i Mędrcy – (Iz 60,1-6); (Ps 72,1-2,7-8,10-11,12-13); (Ef 3,2-3a.5-6); (Mt 2,3); (Mt 2,1-12);

 

82. IV niedziela Adwentu, rok C, 23 grudnia 2018., kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Nieść Chrystusa innym – (Mi 5,1-4a); (Ps 80,2ac i 3b.15-16.18-19); (Hbr 10,5-10); (Łk 1,38); (Łk 1,39-45);

 

81. II niedziela Adwentu, rok C, 9 grudnia 2018., kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Prostowanie dróg – (Ba 5,1-9); (Ps 126,1-2ab,2cd-4,5-6); (Flp 1,4-6.8-11); (Łk 3,4.6); (Łk 3,1-6);

 

80. I niedziela Adwentu, rok C, 2 grudnia 2018., kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Adwentowe instrukcje – (Jr 33,14-16); (Ps 25,4bc-5ab,8-9,10 i 14); (1 Tes 3,12-4,2); (Ps 85,8); (Łk 21,25-28.34-36);

79. XXXIV niedziela zwykła, rok B, 25 listopada 2018 r., kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Królestwo Chrystusa trzeba wybrać – (Dn 7,13-14); (Ps 93,1.2.5); (Ap 1,5-8); (Mk 11,10); (J 18,33b-37);

78. Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła, 18 listopada 2018 r., kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Świątynia jest inna.

77. XXXII niedziela zwykła, rok B, 11 listopada 2018 r., kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Jałmużna – (1 Krl 17,10-16); (Ps 146,6c-7.8-9a.9bc-10); (Hbr 9,24-28); (Mt 5,3); (Mk 12,38-44);

76. XXXI niedziela zwykła, rok B, 4 listopada 2018 r., kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Warunki udziału w Królestwie Bożym – (Pwt 6,2-6); (Ps 18,2-3a.3bc-4. 47 i 51ab); (Hbr 7,23-28); (J 14,23); (Mk 12,28b-34);

75. XXX niedziela zwykła, rok B, 28 października 2018 r., kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Jezusowi zależy na Tobie – (Jr 31, 7-9); (Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6); (Hbr 5, 1-6); (2 Tm 1, 10b); (Mk 10, 46b-52);

74. XXIX niedziela zwykła, rok B, 21 października 2018 r., kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Bądź szczery z Jezusem – (Iz 53, 10-11); (Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22); (Hbr 4, 14-16); (Mk 10, 45); (Mk 10, 35-45);

73. XXVIII niedziela zwykła, rok B, 14 października 2018 r., kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Źródło mądrości – Mdr 7, 7-11; Ps 90 (89), 12-13. 14-15. 16-17; Hbr 4, 12-13; Mk 10, 17-30

72. XXVII niedziela zwykła, rok B, 7 października 2018 r., kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 20:00
Więzi ludzkie. – Rdz 2, 18-24; Ps 128 (127), 1b-2. 3-4. 5-6; Hbr 2, 9-11; Mk 10, 2-16

71. XXV niedziela zwykła, rok B, 23 września 2018 r., kościół pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, godz. 18:30
Dar mowy. – Mdr 2, 12. 17-20; Ps 54 (53), 3-4. 5. 6 i 8; Jk 3, 16 – 4, 3; Mk 9, 30-37

70. XX niedziela zwykła, rok B, 19 sierpnia 2018 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Chrystus karmi nas swym ciałem. – Prz 9, 1-6; Ps 34 (33), 2-3. 10-11. 12-13. 14-15; Ef 5, 15-20; J 6, 51-58

69. XVII niedziela zwykła, rok B, 29 lipca 2018 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Bóg jest hojny – 2 Krl 4, 42-44; Ps 145 (144), 10-11. 15-16. 17-18; Ef 4, 1-6; J 6, 1-15

68. X niedziela zwykła, rok B, 10 czerwca 2018 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Walka dobra ze złem – Rdz 3, 9-15; Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8; 2 Kor 4, 13 – 5, 1; Mk 3, 20-35

67. IX niedziela zwykła, rok B, 3 czerwca 2018 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Dzień Pański a tożsamość człowieka – Pwt 5, 12-15; Ps 81 (80), 3-4. 5-6b. 6c-8a. 10-11b; 2 Kor 4, 6-11; Mk 2, 23 – 3, 6

66. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, rok B, 31 maja 2018 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Wiara w Eucharystię – Wj 24, 3-8; Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18; Hbr 9, 11-15; Mk 14, 12-16. 22-26

65. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, rok B, 27 maja 2018 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Siedem nakazów – Pwt 4, 32-34. 39-40; Ps 33 (32), 4-5. 6 i 9. 18-19. 20 i 22; Rz 8, 14-17; Mt 28, 16-20

64. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, rok B, 20 maja 2018 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Działanie Ducha Świętego – Dz 2,1–11; Ps 104, 1ab i 24ac.29bc–30.31 i 34; Ga 5,16-25; J 15 26-27; 16,12-15

63. VII Niedziela Wielkanocna (Wniebowstąpienie Pańskie), rok B, 13 maja 2018 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Wpatrywać się – Dz 1, 1-11; Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9; Ef 4, 1-13; Ef 4, 1-7. 11-13; Mk 16, 15-20

62. V Niedziela Wielkanocna, rok B, 29 kwietnia 2018 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Kiedy Bóg wysłuchuje prośby? – Dz 9, 26-31; Ps 22 (21), 26b-27. 28 i 30ab. 30c-32; 1 J 3, 18-24; J 15, 1-8

61. IV Niedziela Wielkanocna, rok B, 22 kwietnia 2018 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Dobry Pasterz – Dz 4, 8-12; Ps 118 (117), 1bc i 8-9. 21-23. 26 i 28; 1 J 3, 1-2; J 10, 11-18

60. III Niedziela Wielkanocna, rok B, 15 kwietnia 2018 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Nawrócenie i przebaczenie – Dz 3, 13-15. 17-19; Ps 4, 2. 4 i 9; 1 J 2, 1-5; Łk 24, 35-48

59. II Niedziela Wielkanocna, rok B, 8 kwietnia 2018 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Bok Chrystusa – Dz 4, 32-35; Ps 118 (117), 2-4. 16-18. 22-24; 1 J 5, 1-6; J 20, 19-31

58. V Niedziela Wielkiego Postu, rok B, 18 marca 2018 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Przymierze – Jr 31, 31-34; Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 14-15; Hbr 5, 7-9; J 12, 20-33

57. IV Niedziela Wielkiego Postu, rok B, 11 marca 2018 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Kondycja człowieka – 2 Krn 36, 14-16. 19-23; Ps 137 (136), 1-2. 3. 4-5. 6 ; Ef 2, 4-10; J 3, 14-21

56. III Niedziela Wielkiego Postu, rok B, 04 marca 2018 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Jesteśmy świątynią Boga – Wj 20, 1-17; Ps 19 (18), 8-9. 10-11; 1 Kor 1, 22-25; J 2, 13-25

55.  II Niedziela Wielkiego Postu, rok B, 25 lutego 2018 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Bóg jest po stronie człowieka – Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18; Ps 116B (115), 10 i 15. 16-17. 18-19; Rz 8, 31b-34; Mk 9, 2-10

54. I Niedziela Wielkiego Postu, rok B, 18 lutego 2018 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Jezus – ofiarą za nasze grzechy – Rdz 9, 8-15; Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9; 1 P 3, 18-22; Mk 1, 12-15

53. IV niedziela zwykła, rok B, 28 stycznia 2018 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Słowo ma moc – Pwt 18, 15-20; Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9; 1 Kor 7, 32-35; Mk 1, 21-28

52. III niedziela zwykła, rok B, 21 stycznia 2018 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Radykalizm – Jon 3,1-5. 10; Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9; 1 Kor 7, 29-31; Mk 1, 14-20

51. II niedziela zwykła, rok B, 14 stycznia 2018 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Świątynia – 1 Sm 3, 3b-10. 19; Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10; 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20; J 1, 35-42

50. Niedziela Chrztu Pańskiego – 07 stycznia 2018 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Nowe życieIz 42,1-4.6-7; Ps 29,1-4.9-10; Dz 10,34-38; Mk 9,7; Mk 1,6b-11

49. Uroczystość Objawienia Pańskiego, 06 stycznia 2018 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Szukać Boga i oddać Mu pokłon – Iz 60,1-6; Ps 72,1-2.7-8.10-13; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,3; Mt 2, 1-12

48. Święto Świętej Rodziny, 31 grudnia 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Święta Rodzina wzorem – Syr 3,2-6.12-14; Ps 128,1-5; Kol 3,12-21; Kol 3,15-16; Łk 2,22-40

47. Uroczystość Bożego Narodzenia, 25 grudnia 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Słowo – Iz 52,7-10; Ps 98,1-6; Hbr 1,1-6; J 1,1-18

46. I niedziela Adwentu, rok B, 3 grudnia 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Bóg jest naszym Ojcem – Iz 63,16b-17.19b; 64,3-7; Ps 80,2ac.3b.15-16.18-19; 1 Kor 1,3-9; Ps 85,8; Mk 13,33-37

45. XXXIV  niedziela zwykła (Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata), rok A, 26 listopada 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Bóg jest wszystkim – Ez 34,11-12.15-17; Ps 23,1-3.5-6; 1 Kor 15,20-26.28; Mk 11,10; Mt 25,31-46

44. XXXIII niedziela zwykła, rok A, 19 listopada 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Praca i czuwanie – Prz 31,10-13.19-20.30-31; Ps 128,1-5; 1 Tes 5,1-6; J 15,4.5b; Mt 25,14-30

43.  XXXII niedziela zwykła, rok A, 12 listopada 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Mądrość prawdziwa – Mdr 6,12-16; Ps 63,2-8; 1 Tes 4,13-18; Mt 24,42a.44; Mt 25,1-13

42. XXXI niedziela zwykła, rok A, 5 listopada 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Uniżenie – Ml 1,14b-2,2b.8-10; Ps 131,1-3; 1 Tes 2,7b-9.13; Mt 23,9a.10b; Mt 23,1-12

41. XXX niedziela zwykła, rok A, 29 października 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Dwa przykazania miłości – Wj 22.20-26; Ps 18,2-4.47.51ab; 1 Tes 1,5c-10; J 14,23; Mt 22,34-40

40. XXVII niedziela zwykła, rok A, 8 października 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Dzierżawcy – Iz 5,1-7; Ps 80,9.12-16.19-20; Flp 4,6-9; J 15,16; Mt 21,33-43

39. XXVI niedziela zwykła, rok A, 1 października 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
4 typy ludzi – Ez 18,25-28; Ps 25,4-9; Flp 2,1-11; J 10,27; Mt 21,28-32

38. XXV niedziela zwykła, rok A, 24 września 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Winnica – Iz 55,6-9; Ps 145,2-3.8-9.17-18; Flp 1,20c-24.27a; Dz 16,14b; Mt 20,1-16a

37. XXIV niedziela zwykła, rok A, 17 września 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Proporcje przebaczenia – Syr 27,30-28,7; Ps 103,1-4.9-12; Rz 14 7-9; J 13,34; Mt 18,21-35

36. XXIII niedziela zwykła, rok A, 10 września 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Ratować człowieka – Ez 33,7-9; Ps 95,1-2.6-9; Rz 13,8-10; 2 Kor 5,19; Mt 18,15-20

35. XXII niedziela zwykła, rok A, 3 września 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Zdobyć życie wieczne – Jr 20,7-9; Ps 63,2-6.8-9; Rz 12,1-2; Ef 1,17-18; Mt 16,21-27

34. XXI niedziela zwykła, rok A, 27 sierpnia 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Drogi Boże – Iz 22,19-23; Ps 138,1-3.6.8; Rz 11,33-36; Mt 16,18; Mt 16,13-20

33. Uroczystość Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Ramiona Matki – Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; Ps 45,7.10-12.14-15; 1 Kor 15,20-26; Łk 1,39-56

32. XVII niedziela zwykła, rok A, 30 lipca 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00
Skarb – 1 Krl 3,5.7-12; Ps 119,57.72.76-77.127-130; Rz 8,28-30; Mt 11,25; Mt 13,44-52

31. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej,  rok A, 11 czerwca 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Tajemnica Trójcy Świętej – Wj 34,4b-6,8-9; Ps: Dn 3,52-56; 2 Kor 13,11-13; Ap 1,8; J 3,16-18

30. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego,  rok A, 4 czerwca 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Duch Święty – Dz 2,1-11; Ps 104,1.24.29-31.34; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23

29. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, rok A, 28 maja 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Jezus ma władzę – Dz 1,1-11; Ps 47,2-3.6-9; Ef 1,17-23; Mt 28,19.20; Mt 28,16-20

28. VI Niedziela Wielkanocna, rok A, 21 maja 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Nie zostawię was sierotami – Dz 8,5-8.14-17; Ps 66,1-7.16.20; 1 P 3,15-18; J 14,23; J 14,15-21

27. V Niedziela Wielkanocna, rok A, 14 maja 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Dom Ojca – Dz 6,1-7; Ps 33,1-2.4-5.18-19; 1 P 2,4-9; J 14,6; J 14,1-12

26. IV Niedziela Wielkanocna, rok A, 7 maja 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Jezus – brama owiec – Dz 2,14a.36-41; Ps 23,1-6; 1 P 2,20b-25; J 10,14; J 10,1-10

25. Uroczystość NMP Królowej Polski, 3 maja 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Matka – Królowa – Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Ps: Jdt 13,18-20; Kol 1,12-16; J 19,27; J 19,25-27

24. III Niedziela Wielkanocna, rok A, 30 kwietnia 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Emaus – Dz 2,14.22-28; Ps 16,1-2.5.7-11; 1 P 1,17-21; Łk 24,32; Łk 24,13-35

23. IV niedziela Wielkiego Postu, rok A, 26 marca 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Wzrok i ślepota – 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ps 23,1-6; Ef 5,8-14; J 8,12b; J 9,1-41

22.  III niedziela Wielkiego Postu, rok A, 19 marca 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Woda żywa – Wj 17,3-7; Ps 95,1-2.6-9; Rz 5,1-2.5-8; J 4,42.15; J 4,5-42

21. II niedziela Wielkiego Postu, rok A, 12 marca 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Niech cię Bóg prowadzi – Rdz 12,1-4a; Ps 33,4-5.18-20.22; 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,7; Mt 17,1-9

20. I niedziela Wielkiego Postu, rok A, 5 marca 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Strategia pokusy – Rdz 2,7-9; 3,1-7; Ps 51,3-6.12-14.17; Rz 5,12.17-19; Mt 4,4b; Mt 4,1-11

19. VIII niedziela zwykła, rok A, 26 lutego 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Nie martwcie się – Iz 49,14-15; Ps 62,2-3.6-9; 1 Kor 4,1-5; Mt 6,33; Mt 6,24-34

18. VII niedziela zwykła, rok A, 19 lutego 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Świętość jest normalna – Kpł 19,1-2.17-18; Ps 103,1-4.8.10.12-13; 1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48

17. VI niedziela zwykła, rok A, 12 lutego 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Miłować Prawo Boże – Syr 15,15-20; Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34; 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37

16. V niedziela zwykła, rok A, 5 lutego 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Dobre życie na chwałę Boga – Iz 58,7-10; Ps 112,4-9; 1 Kor 2,1-5; J 8,12b; Mt 5,13-16

15. III niedziela zwykła, rok A, 22 stycznia 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Światłość – Iz 8,23b-9,3; Ps 27,1.4.13-14; 1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,23; Mt 4,12-23

14. II niedziela zwykła, rok A, 15 stycznia 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Pełnić wolę Bożą – Iz 49,3.5-6; Ps 40,2.4ab.7-10; 1 Kor 1,1-3; J 1,14.12b; J 1,29-34

13. Niedziela Chrztu Pańskiego, 8 stycznia 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Wyjść z depresji grzechu – Iz 42,1-4.6-7; Ps 29,1-4.9b-10 ; Dz 10,34-38; Mk 9,6; Mt 3,13-17

12. Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli), 6 stycznia 2017 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Chodzić Bożymi drogami – Iz 60,1-6; Ps 72,1-2.7-8.10-13; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,3; Mt 2,1-12

11. Uroczystość Narodzenia Pańskiego, 25 grudnia 2016 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Przyszedł do swojej własności – Iz 52,7-10; Ps 98,1-6; Hbr 1,1-6; J 1,1-18

10. IV niedziela Adwentu, rok A, 18 grudnia 2016 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Przyjąć do siebie Maryję – Iz 7,10-14; Ps 24,1-6; Rz 1,1-7; Mt 1,23; Mt 1,18-24

9. Uroczystość św. Jana od Krzyża, 14 grudnia 2016 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 18:00.
Zjednoczenie z Bogiem – Iz 43,1-3a.4-5; Ps 139; Rz 8,14-18.28-30; J 17,11b.17-26

8. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 2016 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Cala piękna i cała czysta – Rdz 3,9-15.20; Ps 98,1-4; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,28; Łk 1,26-38

7. II niedziela Adwentu, rok A, 4 grudnia 2016 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Ziarno i plewyIz 11,1-10; Ps 72,1-2.7-8.12-13.17; Rz 15,4-9;Łk 3,4.6; Mt 3,1-12

6. I niedziela Adwentu, rok A, 27 listopada 2016 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Możesz się odrodzić – Iz 2, 1-5; Rz 13, 11-14; Mt 24, 37-44

5. XXXIV niedziela zwykła, rok C (Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata), 20 listopada 2016 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Królowanie Jezusa Chrystusa

4. XXXIII niedziela zwykła, rok C, 13 listopada 2016 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Dobre rady na dzień ostateczny

3. XXXII niedziela zwykła, rok C, 6 listopada 2016 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Czego dokonuje w nas Bóg?

2. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, 2 listopada 2016 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 18:00.
Nadzieja chrześcijańska

1. Uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada 2016 r., kościół pw. św. Jadwigi w Rzeszowie, godz. 20:00.
Kim są święci?