Paleografia łacińska

Zarys paleografii łacińskiej z elementami praktycznego ćwiczenia w czytaniu rękopisów liturgiczno-muzycznych to przedmiot realizowany w ramach Studiów Podyplomowych z Monodii Liturgicznej na Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Treścią i celem przedmiotu jest:
1. Zapoznanie z ogólną wiedzą na temat pisma w antyku i średniowieczu.
2. Zaznajomienie z kształtem liter łacińskich w wybranych stylach.
3. Zapoznanie z istotnymi elementami brachygrafii łacińskiej.
4. Podjęcie próby samodzielnego odczytania tekstów z rękopisów liturgiczno-muzycznych.

Literatura podstawowa:
Rękopisy (muzykalia) z okresu od X do XV w.
Cappelli A., Dizionario di Abbreviature latine ed italiane, Milano 1990.
Semkowicz W., Paleografia łacińska, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca:
Biniaś-Szkopek M. (i in.), Podstawy paleografii łacińskiej, Poznań 2007.
Cohen M., Pismo. Zarys dziejów. Warszawa 1956.
Gieysztor A., Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973.
Porębski S. P., Paleografia łacińska. Podręcznik dla studentów, Warszawa 1997.
Szántó T., Pismo i styl, Wrocław 1968.
Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001.
Wierzbowski T., Vademecum. Wykaz skrótów i słowniczek łacińsko-polski, Warszawa 1984.
Winiarczyk M., Skróty łacińskie w książkach drukowanych z dodatkiem skrótów greckich, Wrocław 1977.

Na tej stronie http://www.e-codices.unifr.ch/en można przeglądać 1605 manuskryptów z różnych archiwów i bibliotek. Każdą stronę kodeksu można wyświetlić oraz zapisać na twardym dysku w różnych rozdzielczościach (największe zajmują ok. 2,6MB/str.) w formacie JPEG lub w PDF.

Na tej stronie: http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/Cappelli/ jest dostępny słownik skrótów łacińskich i włoskich Cappellego.

Ponadto:
Tutaj https://archive.org/search.php?query=Analecta%20hymnica można przeglądać 55-tomowe dzieło: Analecta Hymnica medii aevi, red. G.M. Dreves (1-23), G.M. Dreves i C. Blume (24-50 i 55), C. Blume (51-52), C. Blume i H.M. Bannister (53-54), Leipzig 1854-1909.