10.05.2020 niedziela

„Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże…” (Dz 6,2). Słowo Boże zachęca nas, byśmy nie zaniedbywali… słowa Bożego. Nie zaniedbujmy codziennej lektury, nie zaniedbujmy dzielenia się słowem z braćmi. „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19). A dziś to nawet iść nie trzeba, żeby po całym świecie dzielić się słowem. Wystarczy zarzucić cyfrową … … czytaj więcej

09.05.2020 sobota

„Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy” (J 14,8). Naprawdę WYSTARCZY. Bóg jest wszystkim, więc co jeszcze może być poza Bogiem potrzebne do życia? A bez Boga… nawet wszystko jest niczym. †