07.01.2021 czwartek

„Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał” (Mt 4,24). Jezus ma moc uzdrowić wszystkich. Trzeba jednak do Niego przyjść, albo zostać do Niego przyniesiony. Czasem narzekamy na zły stan naszego zdrowia, słabą kondycję duchową czy psychiczną. Co robimy, by z tymi naszymi … … czytaj więcej

06.01.2021 środa

„Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon” (Mt 2,10-11). Gwiazda jest symbolem wszelkiego światła, które wskazuje na obecność Jezusa. Takich świateł otrzymujemy bardzo wiele. Czy umiemy je szukać, rozpoznawać, czy się nimi cieszymy i rzeczywiście podążamy za nimi aż … … czytaj więcej

05.01.2021 wtorek

Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: „Pójdź za Mną” (J 1,43). Jezus wychodzi nam na spotkanie. Spotyka nas w różnych okolicznościach życia, w różnych miejscach. Zaprasza, byśmy Mu towarzyszyli, byśmy za Nim szli. Czy to nie jest zachwycające, że Bóg szuka człowieka, zanim człowiek zacznie szukać Boga? †

04.01.2021 poniedziałek

„Nauczycielu – gdzie mieszkasz?”. Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego (J 1,38-39). Często powinniśmy zadawać Jezusowi pytanie o to, gdzie mieszka, gdzie przebywa. Wiemy, że jest w Eucharystii, w świątyni, w Słowie Bożym, w drugim człowieku. Jest także w naszym sercu. W tych miejscach … … czytaj więcej

03.01.2020 niedziela

„Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego” (J 1, 12). Wielka moc płynie z wiary w Imię Jezusa Chrystusa. Tylko w tym Imieniu dostępujemy zbawienia. Na to Imię zgina się każde kolano. Warto przyjąć do swego serca całą moc, jaka jest w tym … … czytaj więcej

02.01.2021 sobota

„Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie” (J 1,26). Ten wyrzut św. Jana Chrzciciela może się odnosić także do wielu współczesnych ludzi, także do nas. Możemy nie rozpoznać Chrystusa, który jest pośród nas, który jest tak blisko – w Eucharystii, w Słowie, w naszym sercu, w drugim człowieku. Obyśmy nigdy nie przeszli obojętnie obok … … czytaj więcej

01.01.2021 piątek

„A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane” (Łk 2,20). Taka była reakcja prostych pasterzy na spotkanie ze słowem i tajemnicą, ze Zbawicielem. My też spotykamy się z Jezusem w słowie i w Eucharystii. Czy nasze życie jest nieustannym uwielbieniem i wysławianiem Boga? Życzmy sobie … … czytaj więcej

31.12.2020 czwartek

„Wszystkim tym jednak, którzy Je [Słowo] przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (J 1,12). Człowiek potrzebuje skądś czerpać moc do życia, do rozwoju, do wzrastania w świętości, do tego, by iść drogą duchową czyli coraz bardziej odkrywać tożsamość dziecka Bożego. Odpowiedź otrzymujemy w dzisiejszej Ewangelii. Ta moc płynie ze Słowa, które stało się … … czytaj więcej

30.12.2020 środa

„Prorokini Anna (…) nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą” (Łk 2,37). Jak szczęśliwa musiała być Anna trwając tak blisko Boga. Jak szczęśliwa była ujrzawszy wypełnienie się obietnic starotestamentalnych. My możemy oglądać zbawienie świata każdego dnia w Eucharystii. Powinniśmy zatem być jeszcze bardziej szczęśliwi. †

29.12.2020 wtorek

„Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów” (Łk 2,29-30). Czasem tak się mówi po spełnieniu jakiegoś życiowego marzenia – teraz mogę już umrzeć. Dobrze jest mieć takie marzenie, którego spełnienie wydaje się równoznaczne ze zrealizowaniem swojego życia. Dla Symeona … … czytaj więcej