21.07.2020 wtorek

„Wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” (Mt 12,49-50). To zadziwiające, jak bardzo Jezus rozszerza swoją rodzinę (i to tę najbliższą). Wystarczy pełnić wolę Boga. Pokarmem Jezusa jest pełnienie woli Boga. Każdy, to … … czytaj więcej

20.07.2020 poniedziałek

„Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili” (Mt 12,41). Ludzie z Niniwy nawrócili się, bo posłuchali proroka Jonasza. A kogo my słuchamy? I pod wpływem czyich słów się nawracamy? Jakich argumentów musiałby użyć dziś prorok, żebyśmy całkowicie zmienili swoje postępowanie i zaczęli pokutować? … … czytaj więcej

19.07.2020 niedziela

„Przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście!” (Mt 13,36). Uczniowie uczą nas takiej bardzo pożytecznej postawy – pytania Jezusa o wszystko, o wyjaśnienie, prośby o jeszcze większą dawkę słowa, nauki. Warto sobie taką postawę w życiu wypracować. †

18.07.2020 sobota

„Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób Go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich” (Mt 12,14-15). Niezwykle precyzyjną informację podaje nam dziś Ewangelia:– jeśli ktoś jest przeciw Jezusowi, to Jezus się od niego oddala;– jeśli ktoś idzie za Jezusem, … … czytaj więcej

17.07.2020 piątek

„Gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych” (Mt 12,7). Jakże często i łatwo widzimy człowieka przez sito prawa, przepisów, nakazów, zakazów… A jak trudno popatrzeć na człowieka oczyma i wyobraźnią miłosierdzia. Naśladujmy Chrystusa, który w człowieku widział zawsze człowieka. †

16.07.2020 czwartek

„Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11,29). Jeżeli uczyć się czegoś w życiu, to od prawdziwych mistrzów. Nikt nie może być większym mistrzem od Jezusa w dziedzinie cichości i pokory serca. Nieskończony i doskonały Bóg staje się człowiekiem, oddaje się w ręce ludzi i … … czytaj więcej

15.07.2020 środa

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt 11,25). Jak dobrze jest być prostaczkiem (nie mylić z prostakiem), Bożym prostaczkiem. Prosto żyje, prosto myśli, prosto wybiera. I więcej widzi, bo sam Bóg objawia mu to, co jest mu potrzebne. Prośmy dziś Boga o … … czytaj więcej

14.07.2020 wtorek

„Gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły (Mt 11,21). Jakich cudów Jezus dokonał już w naszym życiu, w naszym otoczeniu? Jak wielkim cudem jest samo życie – to doczesne i to nadprzyrodzone. Jak wielkim cudem jest ten świat, drugi … … czytaj więcej

13.07.2020 poniedziałek

„Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien” (Mt 10,38). Droga za Jezusem, jedyna sensowna droga w naszym życiu, zawsze związana jest z krzyżem. Nie chodzi wyłącznie o cierpienia, ale o to, by zgodzić się na wszystko, czego chce Bóg. Jaki jest twój krzyż dzisiaj? Może już dobrze wiesz, może … … czytaj więcej

12.07.2020 niedziela

„Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali…” (Mt 13,10). Uczniowie przystąpili do Jezusa, bo u Niego chcieli szukać mądrości i wiedzy. I nie zawiedli się. Jezus wyjaśniał im wszystko, czego potrzebowali. Nasza wiara czasem jest taka słaba. Być może za mało przystępujemy do Jezusa, by pytać? †