06.07.2020 poniedziałek

„Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie” (Mt 9,18). Wszystko, co Jezus dotyka, odzyskuje zdrowie, czystość i życie. Potrzebna jest z naszej strony tylko ufność. Nic więcej. Ile razy dziennie prosisz Jezusa, by na coś w twoim życiu położył rękę? A może ty chcesz mieć rękę … … czytaj więcej

05.07.2020 niedziela

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Są wakacje. Wielu z nas potrzebuje pokrzepienia w swoim trudzie, zmęczeniu, w różnych udrękach i problemach. Jezus zaprasza – przyjdźcie do Mnie. Nie zmusza, zaprasza. Jeśli chcesz, zobacz, że to naprawdę działa. Przytul się do Serca Jezusa w Eucharystii, na … … czytaj więcej

04.07.2020 sobota

„Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć” (Mt 9,15). Jezus sam porównuje się do pana młodego, do Oblubieńca. To porównanie pokazuje, o jaką miłość z naszej strony chodzi Jezusowi. To nie ma być relacja poddańcza, interesowna czy nakazana prawem. Jezus pragnie wejść z nami w relację oblubieńczą, to znaczy zjednoczyć … … czytaj więcej

03.07.2020 piątek

Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!” (J 20,26). Jezus przychodzi, jak chce, kiedy chce i do kogo chce. Nawet drzwi zamknięte nie są dla Niego przeszkodą. Jedyną przeszkodą może być nasze zamknięte serce. Jezus stanął pośrodku. Podpowiedział w ten sposób uczniom, a także nam, że najlepiej postawić Go pośrodku, to … … czytaj więcej

02.07.2020 czwartek

„Ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje grzechy” (Mt 9,2). Jak dobrze usłyszeć takie słowa od samego Jezusa. Dobrze, że Jezus po zmartwychwstaniu ustanowił taki wspaniały sakrament, w którym słyszymy to zapewnienie. Każdy, komu przebaczono jakieś wykroczenie, zna smak ulgi i wdzięczności, nawet jeśli to było podarowanie zwykłego mandatu za przekroczenie prędkości na drodze. Jak wielką … … czytaj więcej

01.07.2020 środa

„Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa; a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice” (Mt 8,34). Są ludzie, którzy proszą Jezusa, by odszedł, bo nie po drodze im jest z Nim, bo „psuje” im interesy, a są ludzie, którzy proszą Jezusa, by pozostał w ich granicach. Do której grupy ludzi należę? Pragnę, by … … czytaj więcej

30.06.2020 wtorek

„Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?” (Mt 8,26). Burza na jeziorze na dobre wystraszyła apostołów. Bali się, że zginą. Ile jest rzeczy, których my się boimy? Nie sposób zliczyć, czy nawet sobie uświadomić. A Jezus mówi, że to brak wiary. Ciągle się nam wydaje, że Chrystus nie widzi, nie rozumie, nie chce pomóc, uratować. Za mało … … czytaj więcej

29.06.2020 poniedziałek

„A wy za kogo Mnie uważacie?” (Mt 16,16). Każdy z nas musi dać osobistą odpowiedź na pytanie, które Jezus postawił swoim uczniom. Za kogo uważam Jezusa? Odpowiedź ta jest o tyle specyficzna, że nie daje się jej słowami, ale życiem, sercem. Od tego, za kogo uważam Chrystusa, zależy w twoim życiu wszystko. †

28.06.2020 niedziela

„Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien” (Mk 10,37). Jezusa trzeba kochać najbardziej. Co z tego, że będziemy kogoś bardzo kochać, jeśli z czasem wyschnie na źródło tej miłości? To tak jakby ktoś zadowolił się butelką wody i w związku z tym zasypał studnię. W pierwszym dniu nie odczuje różnicy, … … czytaj więcej

27.06.2020 sobota

„Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój” (Mt 8,8). Nikt z nas nie jest godzien tego, by Bóg do niego przychodził. Całe szczęście, że Bóg przychodzi do nas nie ze względu na naszą godność, ale ze względu na swoją miłość i miłosierdzie. †