18.08.2020 wtorek

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, powiadam wam: Bogatemu trudno będzie wejść do królestwa niebieskiego” (Mt 19,23). Trudne słowa. Czyżby Jezus był zazdrosny o dobra ziemskie? Nie! Jezus jest zazdrosny o nasze serca. A dobrze wie, że serce człowieka bogatego niechętnie rozmiłowuje się w Bogu (z różnych przyczyn). Proponuje zatem, byśmy mieli serca wolne od … … czytaj więcej

17.08.2020 poniedziałek

«Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi» (Mk 1,17). Powołanie pierwszych uczniów jasno pokazuje, na jakich zasadach ma funkcjonować królestwo Boże. Jedni maja łowić innych, jedni innych mają pociągać do Chrystusa. Podziękuj dziś za wszystkich, którzy ukazali ci piękno królestwa Bożego i sam stań się dziś dla innych „Chrystusowym rybakiem”. †

16.08.2020 niedziela

Wtedy Jezus jej odpowiedział: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!” (Mt 15,28). Jezus wypróbował wiarę kobiety kananejskiej. Wypróbował jej wierność, wytrwałość, miłość, pokorę i wiele innych cnót charakteryzujących dobrą modlitwę. To ciekawe, że wzorem dobrej modlitwy Jezus uczynił pogankę. W ten sposób uświadamia nam, że musimy wzrastać w gorliwości, … … czytaj więcej

15.08.2020 sobota

„Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia” (Łk 1,48). Maryja widziała w duchu wszystkie pokolenia, które będą Ją czciły. Widziała także nasze pokolenie. Jak dobrze jest znaleźć się pośród czcicieli Matki Bożej, jak dobrze jest wraz z Nią uwielbiać Pana, mieć udział w Jej radości i wspólnie z Nią wyśpiewać Boże miłosierdzie. Maryja przeżywa … … czytaj więcej

14.08.2020 piątek

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). Miłość jest nierozerwalnie związana z ofiarą. Największą ofiarę może człowiek złożyć z największego daru, jaki ma na tej ziemi – z życia. Taki przykład dał nam Jezus. W Jego ślady poszły tysiące, m.in. dzisiejszy patron, św. Maksymilian Kolbe. … … czytaj więcej

13.08.2020 czwartek

„Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował” (Mt 18,27). Do każdego człowieka odnosi się to zdanie z Chrystusowej przypowieści. Nie ma człowieka, który nie byłby winien Bogu bardzo wielkiego długu. Każdy przed Bogiem staje jako dłużnik. A Pan Bóg zawsze lituje się, uwalnia i daruje. Postawił jednak jeden warunek, że … … czytaj więcej

12.08.2020 środa

„Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 18,19). Jak bardzo Jezus ceni jedność między ludźmi. Tak bardzo, że jeśli w zgodzie z kimś się modlimy, to modlitwa ma większą moc. Do tego nie jest potrzebna modlitwa wspólnotowa. Może być modlitwa … … czytaj więcej

11.08.2020 wtorek

„Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych” (Mt 18,14). Czasem zbyt mało pamiętamy o tym, że na naszym wiecznym zbawieniu najbardziej zależy Bogu. On nas stworzył, On nas odkupił, dla Niego jesteśmy bardzo cenni. Nie odda nas zbyt szybko, nie zrezygnuje z nas zbyt łatwo. … … czytaj więcej

10.08.2020 poniedziałek

„A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną” (J 12,26). Jezus nikogo nie zmusza do służby, ale zachęca, zaprasza i uzdalnia. Podaje także warunki. Podstawowym warunkiem służenia Jezusowi jest naśladowanie Go, chodzenie za Nim. To znaczy, że zawsze we wszystkim Jezus musi być pierwszy. Nie mamy Jezusa wyprzedzać, ubiegać, ale postępować za Nim. … … czytaj więcej

09.08.2020 niedziela

„Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!” (Mt 14,27). Ile razy Jezus musi przypominać o tym, że jest Bogiem, że w Jego obecności jesteśmy bezpieczni, że Jemu możemy zaufać. Często życie przysparza nam trudności, lęków, niepewności, cierpienia. Wtedy mamy tendencję do jeszcze większego strachu. A im więcej strachu, tym trudniej zauważyć, że Jezus jest tak blisko … … czytaj więcej