01.07.2020 środa

„Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa; a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice” (Mt 8,34). Są ludzie, którzy proszą Jezusa, by odszedł, bo nie po drodze im jest z Nim, bo „psuje” im interesy, a są ludzie, którzy proszą Jezusa, by pozostał w ich granicach. Do której grupy ludzi należę? Pragnę, by … … czytaj więcej

30.06.2020 wtorek

„Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?” (Mt 8,26). Burza na jeziorze na dobre wystraszyła apostołów. Bali się, że zginą. Ile jest rzeczy, których my się boimy? Nie sposób zliczyć, czy nawet sobie uświadomić. A Jezus mówi, że to brak wiary. Ciągle się nam wydaje, że Chrystus nie widzi, nie rozumie, nie chce pomóc, uratować. Za mało … … czytaj więcej

29.06.2020 poniedziałek

„A wy za kogo Mnie uważacie?” (Mt 16,16). Każdy z nas musi dać osobistą odpowiedź na pytanie, które Jezus postawił swoim uczniom. Za kogo uważam Jezusa? Odpowiedź ta jest o tyle specyficzna, że nie daje się jej słowami, ale życiem, sercem. Od tego, za kogo uważam Chrystusa, zależy w twoim życiu wszystko. †

28.06.2020 niedziela

„Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien” (Mk 10,37). Jezusa trzeba kochać najbardziej. Co z tego, że będziemy kogoś bardzo kochać, jeśli z czasem wyschnie na źródło tej miłości? To tak jakby ktoś zadowolił się butelką wody i w związku z tym zasypał studnię. W pierwszym dniu nie odczuje różnicy, … … czytaj więcej

27.06.2020 sobota

„Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój” (Mt 8,8). Nikt z nas nie jest godzien tego, by Bóg do niego przychodził. Całe szczęście, że Bóg przychodzi do nas nie ze względu na naszą godność, ale ze względu na swoją miłość i miłosierdzie. †

26.06.2020 piątek

A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić” (Mt 8,2). Piękną lekcję modlitwy daje nam dzisiaj trędowaty. Trzeba do Jezusa przyjść, uniżyć się, czyli przyjąć właściwą postawę, stanąć w prawdzie. Następnie trzeba zwrócić się z pokorną prośbą nie zapominając o tym, że nie nasza wola jest ważna, ale … … czytaj więcej

25.06.2020 czwartek

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7,21). Jezus informuje nas bardzo konkretnie. Nie nabiera nas i nie pozostawia złudzeń. Tylko wypełnienie woli Boga jest drogą do nieba. Deklaracje, piękne modlitwy, udział w różnych … … czytaj więcej

24.06.2020 środa

„Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem” (Łk 1,80). Każdy z nas jest powołany do tego, żeby duchowo wzrastać. Ciało w pewnym momencie przestaje rosnąć (przynajmniej wzwyż), ale duch nie ma takich ograniczeń, duch może i powinien rosnąć ciągle, całe życie, aż do zjednoczenia z Bogiem w wieczności. Żeby jednak rosnąć, trzeba jeść. Zadbaj dziś … … czytaj więcej

23.06.2020 wtorek

„Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują” (Mt 7,14). W drodze do nieba potrzeba dwóch łask – znalezienia tej drogi i pragnienia, by nią pójść. W życiu znamy wiele dróg, ale nie każdą idziemy. Niektóre celowo omijamy. A jak jest z tą drogą do … … czytaj więcej

22.06.2020 poniedziałek

„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni” (Mt 7,1). Jezus przestrzega nas, byśmy nie próbowali wchodzić w kompetencje Boga. Zawsze to się źle kończyło. Już w raju człowiek wszedł w kompetencje Stwórcy, chciał być jak Bóg. Nie udało się. Budowniczy wieży Babel chcieli sięgnąć nieba. Nie udało się. Dawid chciał zliczyć lud należący do Boga. Zliczył, … … czytaj więcej