Publikacje

Publikacje naukowe i popularnonaukowe:

Artykuły:
2007
1. L. Dyka, K. Łazar, M. Marczak, Datowanie i określanie proweniencji polskich rękopisów liturgicznych w oparciu o repertuar muzyczny, Additamenta Musicologica Lublinensia 3(2007), s. 169-228.

2008
2. L. Dyka, Z historii organum. Nauczanie anonimowego traktatu Ars organi, Ottoboni lat. 3025, Additamenta Musicologica Lublinensia 4(2008), s. 55-104.

2009
3. L. Dyka, G. Zamoyski, Nieznany pergamin ze zbiorów Archiwum Państwowego w Rzeszowie, Prace Historyczno-Archiwalne, 21(2009), s. 207-218.

2016
4. L. Dyka, Organy w traktatach muzycznych antyku i wczesnego średniowiecza, Musica Ecclesiastica, 11(2016), s. 11-31.
Czytaj całość.

5. L. Dyka, Motyw uwielbienia Stwórcy w muzycznych traktatach antyku i średniowiecza, w: Stań się! Święto Boga Ojca Stworzyciela, Kraków 2016, s. 267-282.
Można zakupić.

2017
6. L. Dyka, Mensura instrumenti organici – czyli jak strojono organy w X w.?, Musica Ecclesiastica, 12(2017), s. 37-53.
Czytaj całość.

7. L. Dyka, Po co jest muzyka?, Anamnesis, Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, 91(2017), s. 58-66.
Można pobrać ze strony Wydawnictwa.

8. L. Dyka, Kompozytor współczesnej muzyki liturgicznej a dokumenty Kościoła, w: Sacrum i element narodowy w muzyce Wojciecha Kilara (red. J. Skorek-Münch), Rzeszów 2017, s. 13-22.

9. L. Dyka, Cechy duchowości Wojciecha Kilara i ich wpływ na twórczość kompozytorską, w: Sacrum i element narodowy w muzyce Wojciecha Kilara (red. J. Skorek-Münch), Rzeszów 2017, s. 57-61.
Można zakupić.

2018
10. L. Dyka, Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej – w trosce o świętość służby Bożej, Homo Dei 3(2018), s. 24-32.
Można zakupić.

11. L. Dyka, Smutek w muzyce, Głos Karmelu, 6(84) 2018, s. 18-19.

2019
12. L. Dyka, Władysław Cyrbes – zapomniany kompozytor z Zaborowa, Musica Ecclesiastica, 14(2019), s. 11-17.
Czytaj całość.

Książki:
2015
Kasjodor, Institutiones musicae. Zasady muzyki, z języka łacińskiego przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył oraz słownik sporządził L. Dyka, Rzeszów 2015. [209 ss.]

Można zakupić.

Kasjodor

Publikacje duszpasterskie:

2015
1. L. Dyka, Myśli do homilii na niedziele i święta. Dla młodzieży (XXVII, XXVIII, XXIX i XXX niedziela zwykła), Homo Dei 3(2015), s. 193-197.
Można zakupić.

2. L. Dyka, Homilie na XVI, XVII i XVIII niedzielę zwykłą, w: Homilie dla młodych na rok C, Kraków 2015, s. 78-84.
Można zakupić.

3. L. Dyka, Nauka wymaga prawdy, Gazeta Uniwersytecka pracowników i studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, 7-8(2015), s. 10.
Czytaj całość.

2016
4. L. Dyka, Homilie na Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę, w: Młodzi do młodych, Homilie na rok A, Kraków 2016, s. 38-44.
Można zakupić.

2018
5. L. Dyka, Myśli do homilii na niedziele i święta. Dla dorosłych (V niedziela wielkanocna, NMP Królowej Polski, VI niedziela wielkanocna, Wniebowstąpienie Pańskie), Homo Dei 1(2018), s. 170-176.
Można zakupić.