Kontakt

Jeśli ktoś chce skontaktować się ze mną w celu wyrażenia opinii odnośnie do treści mojej strony www., w sprawie posługi duszpasterskiej czy pomocy duchowej, jak również w związku z konsultacją naukową, proszę korzystać z adresu e-mail: lucjandyka@wp.pl

Za wszelkie uwagi będę wdzięczny, na korespondencję – w zależności od treści – postaram się odpowiedzieć.