Harmonia modalna

Przedmiot realizowany jest w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Rzeszowie w II semestrze III roku oraz I semestrze IV roku w łącznym wymiarze 30 godz.
Forma zajęć: ćwiczenia z elementami wykładu.
Cele przedmiotu:
– zapoznanie się z ogólną teorią harmonii gregoriańskiej,
– umiejętność stylowego harmonizowania liturgicznych śpiewów skomponowanych w skalach modalnych.

Literatura:
Lewkowicz W. I., Harmonia gregoriańska czyli nauka akompaniamentu do melodii gregoriańskich, Poznań-Warszawa-Lublin 1959.
Łaś J., Harmonizacja melodii modalnych, Kraków 2002.

Kilka przykładowych harmonizacji znajduje się poniżej:

Krzyżu święty [protus]

Weselmy się, chrześcijanie [protus]

Przed tak wielkim [deuterus]

O zbawcza Hostio [tritus]

O Stworzycielu [tetrardus]

Ojcze nasz [modalność archaiczna]