Domowy Kościół – Krąg Rodzin

Przy parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie działa Krąg Rodzin Domowego Kościoła. Zawiązał się on w okresie Adwentu 2013 r. Obecnie skupia siedem młodych rodzin. Przez okres ok. 2 lat krąg był prowadzony przez parę pilotującą, Małgorzatę i Kazimierza Latochów z Rzeszowa-Słociny. Od początku działania kręgu jestem jego moderatorem.
Krąg odbywa comiesięczne spotkania formacyjno-modlitewne. Członkowie starają się wzrastać w wierze i pogłębiać duchowość małżeńską poprzez codzienne rozważanie Pisma Świętego, modlitwę osobistą, wspólną modlitwę małżeńską i rodzinną oraz comiesięczny dialog małżeński.
Od momentu powstania rodziny brały udział w dniach wspólnoty, pielgrzymkach do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku, spotkaniach opłatkowych i Wielkanocnych, bezalkoholowych balach sylwestrowych oraz randkach małżeńskich. W tym roku członkowie po raz pierwszy uczestniczyli w wakacyjnych rekolekcjach formacyjnych i tematycznych.

Serdecznie zapraszam małżeństwa do włączenie się w Ruch Domowego Kościoła.