16.07.2020 czwartek

„Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11,29). Jeżeli uczyć się czegoś w życiu, to od prawdziwych mistrzów. Nikt nie może być większym mistrzem od Jezusa w dziedzinie cichości i pokory serca. Nieskończony i doskonały Bóg staje się człowiekiem, oddaje się w ręce ludzi i … … czytaj więcej

15.07.2020 środa

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt 11,25). Jak dobrze jest być prostaczkiem (nie mylić z prostakiem), Bożym prostaczkiem. Prosto żyje, prosto myśli, prosto wybiera. I więcej widzi, bo sam Bóg objawia mu to, co jest mu potrzebne. Prośmy dziś Boga o … … czytaj więcej

14.07.2020 wtorek

„Gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły (Mt 11,21). Jakich cudów Jezus dokonał już w naszym życiu, w naszym otoczeniu? Jak wielkim cudem jest samo życie – to doczesne i to nadprzyrodzone. Jak wielkim cudem jest ten świat, drugi … … czytaj więcej

13.07.2020 poniedziałek

„Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien” (Mt 10,38). Droga za Jezusem, jedyna sensowna droga w naszym życiu, zawsze związana jest z krzyżem. Nie chodzi wyłącznie o cierpienia, ale o to, by zgodzić się na wszystko, czego chce Bóg. Jaki jest twój krzyż dzisiaj? Może już dobrze wiesz, może … … czytaj więcej

12.07.2020 niedziela

„Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali…” (Mt 13,10). Uczniowie przystąpili do Jezusa, bo u Niego chcieli szukać mądrości i wiedzy. I nie zawiedli się. Jezus wyjaśniał im wszystko, czego potrzebowali. Nasza wiara czasem jest taka słaba. Być może za mało przystępujemy do Jezusa, by pytać? †

11.07.2020 sobota

„Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” (Mt 19,27). Pytanie Piotra jest bardzo ważne także dla nas. Co otrzymamy, jeśli wszystko poświęcimy dla Jezusa? Otrzymamy Jezusa. Czy to nie wystarczy na całą wieczność? Czy trzeba jeszcze czegoś, by być szczęśliwym? Opuszczajmy wszystko i idźmy za Jezusem, a będziemy doświadczać coraz bardziej, … … czytaj więcej

10.07.2020 piątek

„Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 10,22). Ewangelia zawiera wiele obietnic zbawienia. Daje też konkretne wskazania, co trzeba robić, żeby zostać zbawionym. Jednym z warunków jest wytrwałość do końca, wierność. Tak jak wierna i wytrwała była Maryja, wierny był św. Jan, wierni byli pozostali apostołowie, my też możemy być wierni i wytrwali. … … czytaj więcej

09.07.2020 czwartek

„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!” (Mt 10,8). Chyba zbyt rzadko i zbyt mało zdajemy sobie sprawę, jak wiele rzeczy otrzymaliśmy zupełnie za darmo. Przede wszystkim od Boga, ale od ludzi też. Im więcej pokory, tym bardziej to widać. Im więcej to widać, tym większa potrzeba, by od siebie też dawać za darmo wiele rzeczy Bogu i … … czytaj więcej

08.07.2020 środa

„A oto imiona dwunastu apostołów…” (Mt 10,2). Znamy je na pamięć. Warto gdzieś na końcu listy dodać swoje imię. Nas Jezus też powołuje do tego, byśmy Mu towarzyszyli, byśmy z Nim byli, byśmy w Jego imię głosili zbawienie, uzdrowienie i wolność. Apostoł to „posłany”. Do czego ciebie dziś Jezus posyła? Ile serc chce uzdrowić przez … … czytaj więcej

07.07.2020 wtorek

„[Jezus] nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości” (Mt 9,35). Wierzysz w to, że Jezus może cię wszystkiego nauczyć i wyleczyć wszystkie choroby i słabości? Może, tylko trzeba przed Jezusem uznać swoją ciemność, ból i niemoc. Trzeba przed Nim stanąć w prawdzie i pozwolić Mu na to, żeby … … czytaj więcej