28.12.2020 poniedziałek

Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić” (Mt 2,13). Pan Bóg realizując swoje doskonałe plany zawsze wkracza w życie człowieka w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób. Nigdy się nie … … czytaj więcej

27.12.2020 niedziela

„Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu” (Łk 2,22). Maryja i Józef przynieśli Jezusa i pokazali Go Bogu, chociaż Jezus jest Synem Bożym i jest współistotny Ojcu. Czy to miało sens? Tak, miało. My robimy tak samo. Cokolwiek ofiarujemy Bogu, do Niego należy, On to zna lepiej niż my. Zawsze oddajemy Bogu Jego … … czytaj więcej

26.12.2020 sobota

„Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 10,22). Nie jest łatwo, kiedy wszyscy wokół prześladują, oczerniają, fałszywie oskarżają, szydzą z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Nie jest łatwo trwać do końca życia w wiernej codziennej modlitwie – pomimo ciemności, w miłości – pomimo braku … … czytaj więcej

25.12.2020 piątek

„Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami” (J 1,14). Tak często powtarzamy to zdanie w modlitwie „Anioł Pański”. I tak często doświadczamy prawdziwości tych słów w Eucharystii. Rzeczywiście odwieczne Słowo – Syn Boży zamieszkało między nami i nigdy już nie przestanie mieszkać. Gloria in excelsis! †

24.12.2020 czwartek

„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2,10). Jeżeli ta nowina nas nie ucieszy, to chyba nic już nas nie jest w stanie ucieszyć. Jeżeli jednak z radością przyjmiemy dobrą nowinę dzisiejszej nocy, będziemy mieli … … czytaj więcej

23.12.2020 środa

„Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem” (Łk 1,57-58). Bliscy Elżbiety cieszyli się z jej szczęścia. To piękny przykład miłości wzajemnej bliźnich. Ilu ludzi wokół nas odnosi sukcesy, jest radosnych, szczęśliwych. Czy potrafimy szczerze wraz z … … czytaj więcej

22.12.2020 wtorek

„Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1,49). Każdy z nas może o sobie powiedzieć, jak Maryja, że Pan uczynił nam wielkie rzeczy. Dlaczego jednak serce czasem nie czuje radości? Problem nie jest w tym, jakiego rodzaju rzeczy Pan Bóg czyni w naszym życiu, tylko w tym, … … czytaj więcej

21.12.2020 poniedziałek

„Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę” (Łk 1,41). Całe wnętrze Elżbiety zostało poruszone, gdy spotkała się z Maryją oraz Jezusem w Jej łonie. My także spotykamy się z Jezusem w Jego słowie, w Eucharystii. Spotykamy się z Maryją, która żyje w Kościele Chrystusowym jako członek … … czytaj więcej

20.12.2020 niedziela

Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”. Wtedy odszedł od Niej Anioł (Łk 1,38). Najważniejsze słowa, jakie wypowiedziała Maryja. Słowa, na które czekało całe niebo i cała ludzkość. Maryja uczy nas wartości słowa. Zawsze wypowiadajmy tylko takie słowa, których nie powstydzimy się przed całym niebem i wszystkimi … … czytaj więcej

19.12.2020 sobota

Anioł rzekł do niego: „Nie bój się, Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana” (Łk 1, 13). Czasem można długo o coś prosić i przestraszyć się, kiedy Pan Bóg zacznie wypełniać nasze pragnienia zgodne z Jego wolą. Modląc się o jakąś łaskę trzeba zarazem prosić o łaskę jej przyjęcia. †