26.07.2020 niedziela

„Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją” (Mt 13,46). Jedna drogocenna perła jest więcej warta niż wszystko, co do tej pory posiadał kupiec. Jak cenna musiała być, że wszystko inne straciło wartość? Ta przypowieść pokazuje, skąd się bierze nawrócenie, porzucenie grzechów, przywiązań, skąd się bierze przemiana życia. Nie skądinąd, … … czytaj więcej

25.07.2020 sobota

On ją zapytał: „Czego pragniesz?” (Mt 20,21). Wyobraź sobie, że Jezus dziś zadaje tobie to pytanie: „Czego pragniesz?” Tak, Jezus pozwala nam mieć pragnienia, pozwala nam je nazywać, wyrażać, mówić Mu o nich. W ten sposób stajemy w prawdzie, nabieramy zaufania do Jezusa, a z czasem On te nasze pragnienia oczyszcza, uszlachetnia, ukierunkowuje i w … … czytaj więcej

24.07.2020 piątek

„I dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie” (Jr 3,15). Czy pamiętamy o tym, że pasterze to dar od Pana Boga dla ludzi? Warto przyjąć ten dar z wdzięcznością i prosić o więcej dla następnych pokoleń. Trzeba też prosić, by pasterze byli według serca Bożego, by byli rozsądni i roztropni. … … czytaj więcej

23.07.2020 czwartek

„Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę” (J 15,4). Tylko tyle Jezus od nas oczekuje, byśmy w Nim trwali. Nie wymaga od nas żadnych wielkich rzeczy, przekraczających nasze możliwości. Nie wymaga rzeczy niepojętych, co do których ciągle bylibyśmy niepewni, czy na pewno dobrze je spełniamy. Nie wymaga perfekcji. Wymaga trwania przy Jego sercu, … … czytaj więcej

22.07.2020 środa

„I rzekli do niej: „Niewiasto, czemu płaczesz?”. Odpowiedziała im: „Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono” (J 20,13). Magdalena płakała, ponieważ nie mogła znaleźć Jezusa, Jego ciała. Ile razy w życiu zdarzyło ci się płakać albo przynajmniej odczuwać smutek w sercu z powodu utraty obecności Jezusa, niemożności przyjęcia Jego ciała? Tęsknota pokazuje miłość. … … czytaj więcej

21.07.2020 wtorek

„Wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” (Mt 12,49-50). To zadziwiające, jak bardzo Jezus rozszerza swoją rodzinę (i to tę najbliższą). Wystarczy pełnić wolę Boga. Pokarmem Jezusa jest pełnienie woli Boga. Każdy, to … … czytaj więcej

20.07.2020 poniedziałek

„Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili” (Mt 12,41). Ludzie z Niniwy nawrócili się, bo posłuchali proroka Jonasza. A kogo my słuchamy? I pod wpływem czyich słów się nawracamy? Jakich argumentów musiałby użyć dziś prorok, żebyśmy całkowicie zmienili swoje postępowanie i zaczęli pokutować? … … czytaj więcej

19.07.2020 niedziela

„Przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście!” (Mt 13,36). Uczniowie uczą nas takiej bardzo pożytecznej postawy – pytania Jezusa o wszystko, o wyjaśnienie, prośby o jeszcze większą dawkę słowa, nauki. Warto sobie taką postawę w życiu wypracować. †

18.07.2020 sobota

„Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób Go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich” (Mt 12,14-15). Niezwykle precyzyjną informację podaje nam dziś Ewangelia:– jeśli ktoś jest przeciw Jezusowi, to Jezus się od niego oddala;– jeśli ktoś idzie za Jezusem, … … czytaj więcej

17.07.2020 piątek

„Gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych” (Mt 12,7). Jakże często i łatwo widzimy człowieka przez sito prawa, przepisów, nakazów, zakazów… A jak trudno popatrzeć na człowieka oczyma i wyobraźnią miłosierdzia. Naśladujmy Chrystusa, który w człowieku widział zawsze człowieka. †