17.01.2021 niedziela

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem (J 1,35-36). Jaką trzeba mieć wiarę w Jezusa, by mówiąc o Jezusie pociągać innych ludzi do pójścia za Nim. Jan Chrzciciel był tak zjednoczony z Jezusem, tak wiernie wypełniał Jego … … czytaj więcej

16.01.2021 sobota

A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” Ten wstał i poszedł za Nim (Mk 2, 14). Zadziwiająca jest ta relacja ewangelisty. Tak, jakby nic prostszego w życiu nie było od wstania i pójścia za Chrystusem. A może faktycznie jest to bardzo proste, tylko my komplikujemy … … czytaj więcej

15.01.2021 piątek

„Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk” (Mk 2,4). Jeżeli człowiek chce naprawdę spotkać się z Jezusem i otworzyć serce na Jego łaskę, to nikt i nic nie jest w stanie mu przeszkodzić. †

14.01.2021 czwartek

A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony (Mk 1,41). Serce Jezusa zawsze wzrusza się na widok naszej nędzy. Tylko czeka, byśmy do Niego przyszli, byśmy się przed Nim otworzyli, pokazali Mu nasze słabe, chore miejsca. Nie bójmy się zwracać do Jezusa z prośbą o zaradzenie tym niemocom, … … czytaj więcej

13.01.2021 środa

„Całe miasto zebrało się u drzwi” (Mk 1,33). Ludzie wiedzieli, że Jezus jest wewnątrz domu Piotra, dlatego zebrali się u drzwi. Dziś wiadomo, że Jezus eucharystyczny jest w świątyni, a często te drzwi pozostają nieoblegane, albo nawiedzane z rzadka. Co się stało z ludźmi? Bo przecież Jezus jest ciągle ten sam. †

12.01.2021 wtorek

„Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku?” (Mk 1,24). Pytanie, które postawił zły duch przez człowieka opętanego, w zasadzie jest pytaniem, które każdy z nas powinien Jezusowi stawiać. On to zrobił z lękiem i wrogością. My natomiast z miłością i pragnieniem posłusznego wypełnienia woli Bożej powinniśmy pytać: „Czego chcesz od nas, Jezusie?” †

11.01.2021 poniedziałek

„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże” (Mk 1,15). Czas każdego człowieka czymś się wypełnia. Warto pomyśleć, czym wypełniony jest obecny czas mojego życia. Warto się zastanowić, czy to, czym wypełniam czas, przybliża mnie do królestwa Bożego. †

10.01.2021 niedziela

A z nieba odezwał się głos: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie” (Mk 1,11). Taki głos płynie z nieba, od ukochanego Ojca, do serca każdego z nas. Od nas zależy, czy zwrócimy swe serca ku niebu, czy zechcemy słuchać głosu z nieba, czy na tyle czujemy się dziećmi Boga, że potraktujemy to … … czytaj więcej

09.01.2021 sobota

Lecz On zaraz przemówił do nich: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się”. I wszedł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył (Mk 6,50-51). Często w życiu naszą jedyną reakcją na problemy jest strach i krzyk. W odpowiedzi Jezus przychodzi ze słowem zapewnienia o swojej obecności i z ukojeniem serca. Nawet jeśli w życiu stać … … czytaj więcej

08.01.2021 piątek

„Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, ogarnęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać” (Mk 6,34). Na widok człowieka zawsze Jezusa musi ogarniać litość. Każdy człowiek nosi w sobie mnóstwo nędzy i biedy. Szczęście, kiedy sobie to uświadamia. Jezus, który jest samym światłem, drogą, życiem, czystą prawdą, pokarmem, … … czytaj więcej