31.07.2020 piątek

„I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa” (Mt 13,58). Niedowiarstwo przeszkadza Jezusowi w czynieniu cudów. Wiara pomaga i otwiera na przyjęcie łask także tych nadzwyczajnych. W wielu sytuacjach Jezus zachęcał, by mocno wierzyć, by zaufać i wówczas dokonywały się niezwykłe znaki. Jak jest w naszym życiu? Możemy wielkie rzeczy uważać za zwyczajne, albo … … czytaj więcej

30.07.2020 czwartek

„Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku” (Jr 18,6). Dobrze jest mieć świadomość bycia w czyichś rękach, wiedząc, że te ręce są pełne miłości, bezpieczne, delikatne i czułe. Takie przecież są ręce Boga, naszego Ojca. Garncarz nie wyrządza krzywdy glinie, nie marnuje jej, nie wyrzuca, ale tworzy … … czytaj więcej

29.07.2020 środa

„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli” (Mt 13,44). Królestwo Boże jest przed nami jeszcze częściowo zakryte. W pełni urzeczywistni się na końcu czasów i w wieczności. Przypomina właśnie taki skarb ukryty w roli. Nie widać, ale jest. Warto tego skarbu szukać, a nawet więcej – nabywać wszystko, co może nam ten skarb … … czytaj więcej

28.07.2020 wtorek

„Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy” (Mt 13,37). Tak bardzo potrzebujemy dobrego, zdrowego ziarna w naszym sercu. Potrzebujemy kogoś, kto nam je wrzuci w glebę naszej duszy. Warto mieć świadomość, że tylko Jezus jest w stanie glebę naszego wnętrza użyźnić, nawodnić, zasiać i cieszyć się wzrostem oraz plonem. Powierzmy Mu całkowicie nasze serca … … czytaj więcej

27.07.2020 poniedziałek

„Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy (…). Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem” (Mt 13,31-32). Królestwo Boże to rzeczywistość, która musi się rozwijać. Inaczej pozostanie takim niewidocznym ziarenkiem. Kiedy się rozwinie w pełni, jest drzewem. Między ziarenkiem a drzewem jest jednak długi … … czytaj więcej

26.07.2020 niedziela

„Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją” (Mt 13,46). Jedna drogocenna perła jest więcej warta niż wszystko, co do tej pory posiadał kupiec. Jak cenna musiała być, że wszystko inne straciło wartość? Ta przypowieść pokazuje, skąd się bierze nawrócenie, porzucenie grzechów, przywiązań, skąd się bierze przemiana życia. Nie skądinąd, … … czytaj więcej

25.07.2020 sobota

On ją zapytał: „Czego pragniesz?” (Mt 20,21). Wyobraź sobie, że Jezus dziś zadaje tobie to pytanie: „Czego pragniesz?” Tak, Jezus pozwala nam mieć pragnienia, pozwala nam je nazywać, wyrażać, mówić Mu o nich. W ten sposób stajemy w prawdzie, nabieramy zaufania do Jezusa, a z czasem On te nasze pragnienia oczyszcza, uszlachetnia, ukierunkowuje i w … … czytaj więcej

24.07.2020 piątek

„I dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie” (Jr 3,15). Czy pamiętamy o tym, że pasterze to dar od Pana Boga dla ludzi? Warto przyjąć ten dar z wdzięcznością i prosić o więcej dla następnych pokoleń. Trzeba też prosić, by pasterze byli według serca Bożego, by byli rozsądni i roztropni. … … czytaj więcej

23.07.2020 czwartek

„Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę” (J 15,4). Tylko tyle Jezus od nas oczekuje, byśmy w Nim trwali. Nie wymaga od nas żadnych wielkich rzeczy, przekraczających nasze możliwości. Nie wymaga rzeczy niepojętych, co do których ciągle bylibyśmy niepewni, czy na pewno dobrze je spełniamy. Nie wymaga perfekcji. Wymaga trwania przy Jego sercu, … … czytaj więcej

22.07.2020 środa

„I rzekli do niej: „Niewiasto, czemu płaczesz?”. Odpowiedziała im: „Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono” (J 20,13). Magdalena płakała, ponieważ nie mogła znaleźć Jezusa, Jego ciała. Ile razy w życiu zdarzyło ci się płakać albo przynajmniej odczuwać smutek w sercu z powodu utraty obecności Jezusa, niemożności przyjęcia Jego ciała? Tęsknota pokazuje miłość. … … czytaj więcej