28.09.2020 poniedziałek

„Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy” (Łk 9,46). Ile razy przez nasze głowy przechodzi taka myśl, że w czymś jesteśmy lepsi, ważniejsi, mądrzejsi od innych. Jezus wtedy stawia za wzór dziecko i zachęca, by uznawać się za małych. Dobrze jest popatrzeć czasem na tych najmniejszych, odrzuconych, wzgardzonych i starać się zrozumieć, że … … czytaj więcej

27.09.2020 niedziela

Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego” (Mt 21,31). Kiedy ktoś chce kogoś pobudzić do ambicji, często pokazuje, że inni go wyprzedzają, że byli gorsi a już są lepsi od niego. Taką metodę zastosował również Jezus wskazując, że nawet wielcy grzesznicy mogą się nawrócić i … … czytaj więcej

26.09.2020 sobota

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: „Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa… (Łk 9,43b-44). Można być tak przepełnionym podziwem dla Jezusa, dla Jego dzieł, łask, że nie zauważy się samego Jezusa. Można się tak zachwycić działaniem Jezusa w życiu, że zapomni się, po co On … … czytaj więcej

25.09.2020 piątek

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: (…) „za kogo Mnie uważacie?” (Łk 9,18.20). Modlitwa to wspólne trwanie z Jezusem na osobności. Człowiek na modlitwie ma prawo zadawać pytania i Jezus ma prawo zadawać pytania. Podstawowe pytanie w relacji brzmi – kim dla ciebie … … czytaj więcej

24.09.2020 czwartek

„Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony” (Łk 9,7). Herod zareagował na wieść o Jezusie niepokojem. Inni reagowali w inny sposób. Jak ja reaguję, kiedy słyszę o Jezusie, o Jego działaniu, co dzieje się w moim sercu, kiedy słyszę imię „Jezus”? †

23.09.2020 środa

„Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób” (Łk 9,1). Nigdy nie możemy zapomnieć o tym, że moc do wykonywania wszelkich Bożych dzieł daje Jezus Chrystus. My możemy odpowiedzieć na Jego wezwanie i przyjąć Jego moc. †

22.09.2020 wtorek

On im odpowiedział: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je” (Łk 8,21). Dla Jezusa o wiele ważniejsze od więzów krwi są więzy duchowe. Wypełnianie woli Boga, które jest pokarmem Jezusa, najbardziej nas do Niego upodabnia. Przez spożywanie tego samego pokarmu woli Ojca stajemy się tak bliscy Jezusowi, że … … czytaj więcej

21.09.2020 poniedziałek

Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną” (Mt 9,9). Jezus ujrzał człowieka w tym, który był znienawidzony i pogardzany i dzięki temu odmienił jego życie. Czy my potrafimy zobaczyć w bliźnim najpierw człowieka? †

20.09.2020 niedziela

„Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną?” (Mt 20,13). Jak wielką niewdzięcznością jest podejrzewanie Boga o to, że płaci zbyt mało, nierówno, niesprawiedliwie. Wszystko mamy od Niego za darmo, z łaski. We wszystkim pragnie okazać nam swoje Boskie Serce pełne miłości i miłosierdzia. Każdemu daje tyle łask, ile jest … … czytaj więcej

19.09.2020 sobota

„A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je” (Łk 8,5). Według Jezusowej interpretacji ptaki, które wydziobują ziarno znajdujące się na drodze, to szatan, któremu zależy na tym, by ludzie nie uwierzyli i nie byli zbawieni (w. 12). W przypowieści jest jednak jeszcze mowa o podeptaniu ziarna (Słowa). Depczemy … … czytaj więcej