08.10.2020 czwartek

„I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone” (Łk 11,9). Będzie nam otworzone niebo, jeśli nie ustaniemy w modlitwie, w poszukiwaniu, w zabieganiu ze wszystkich sił o zbawienie. Bardzo dobrze to wszystko Bóg Ojciec urządził. Niebo mamy za darmo, wysłużone męką i śmiercią Chrystusa, otwarte i … … czytaj więcej

07.10.2020 środa

„Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37). Jak to dobrze, że mamy Boga, który jest wszechmogący, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Szkoda tylko, że czasem chcemy ograniczać Jego wszechmoc naszymi pomysłami, naszą prywatną wizją świata, innych i siebie. Pozwólmy Bogu być wszechmogącym także w naszym życiu. †

06.10.2020 wtorek

„Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług” (Łk 10,40). Koło czego dziś się uwijasz? Masz dużo pracy, zajęć, problemów, spraw osobistych, ludzie zawracają ci głowę… Znajdziesz czas na najważniejsze? By usiąść u nóg Jezusa i słuchać tylko Jego słowa. †

05.10.2020 poniedziałek

„Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (Łk 10,25). Jak często zadajemy Jezusowi to pytanie? Czy na pewno naszą najważniejszą troską jest to, byśmy byli zbawieni? Ważne, byśmy nie tylko pytali Jezusa, ale także okazali posłuszeństwo Jego odpowiedzi. †

04.10.2020 niedziela

„Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny” (Mt 21,34). Nie możemy nigdy zapomnieć o tym, że Pan Bóg powołuje nas do pracy w swojej winnicy, daje nam siły, pomaga, ale plon należy się Jemu. Nie jest naszą własnością, nie możemy zawłaszczać owoców naszej pracy. W Bogu wszystko ma … … czytaj więcej

03.10.2020 sobota

„Cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie” (Łk 10,20). Czasem pytamy, z czego się mamy cieszyć na tej ziemi, czasem narzekamy, że nie ma się z czego cieszyć. Prawdziwy powód radości jest jeden – że mamy mieszkania przygotowane w niebie. Wszystko, co prowadzi do nieba, daje radość. Trzeba jednak dać się tą drogą … … czytaj więcej

02.10.2020 piątek

„Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim” (Mt 18,4). Drogą do nieba jest pokora, świadomość własnej nędzy i niemocy połączona z ufnością w Bożą wszechmoc i łaskę. A najważniejsze, by w tym wszystkim być szczerym jak dziecko. †

01.10.2020 czwartek

„Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże” (Łk 10,8-9). Jezus prosi swoich uczniów, by nieśli ze sobą prawdę o królestwie Bożym. Dziś także możemy iść do ludzi, budować z nimi relacje, spożywać wspólnie posiłki, rozmawiać, podtrzymywać … … czytaj więcej

30.09.2020 środa

Jezus mu odpowiedział: „Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego” (Łk 9,62). Królestwo Boże wymaga determinacji, jednoznaczności, konsekwencji. Nie można być jedną nogą w świecie, a jedną w drodze do królestwa Bożego. Jezus w innych miejscach ewangelii jasno o tym mówi – nie można służyć Bogu i … … czytaj więcej

29.09.2020 wtorek

„Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego” (J 1,47). Jezus zawsze nas widzi, kiedy do Niego idziemy, kiedy stawiamy pierwszy krok, by się z Nim spotkać, kiedy się do Niego zbliżamy. Oby wszystkie nasze kroki, nasze drogi, także w myślach i sercu zmierzały zawsze do Jezusa. †