18.10.2020 niedziela

Wówczas rzekł do nich: „Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mt 22,21). Bogu trzeba oddawać to, co do Niego należy i nie zapominać, że do Niego należy wszystko, również władcy ziemscy. Wszyscy do Boga należymy, jesteśmy Jego własnością, dlatego – zgodnie z wezwaniem Chrystusa w ewangelii … … czytaj więcej

17.10.2020 sobota

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych” (Łk 12,8). Warto przyznawać się do Jezusa, mówić innym ludziom wprost, że Go znamy, kochamy, pragniemy, tęsknimy za Nim, że jest dla nas największym skarbem. Być może ktoś zapragnie takiej relacji z Jezusem. … … czytaj więcej

16.10.2020 piątek

„A mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic już więcej uczynić nie mogą” (Łk 12,4). Jezus pragnie nas wyzwolić od lęku nawet przed tymi, którzy prześladują, którzy są w stanie zabić ciało. Wyraźnie jednak zaznacza, że mówi to do swoich przyjaciół. To jest jasny komunikat – żeby wyzwalać … … czytaj więcej

15.10.2020 czwartek

Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli (Łk 11,52). Biada wszystkim, którzy przeszkadzają innym wchodzić w relację z Bogiem, w modlitwę, wchodzić do kościoła, wchodzić w pełnienie dobrych uczynków, którzy przeszkadzają innym w skorzystaniu z Bożego Miłosierdzia, którzy przeszkadzają innym iść drogą zbawienia. Na … … czytaj więcej

14.10.2020 środa

Jezus powiedział: „Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą” (Łk 11,42). Czasem można w życiu tak się na czymś skupić, że coś ważniejszego się pominie. Można być uczynnym człowiekiem, dobrym fachowcem, sympatycznym znajomym… Można zasłużyć sobie na wiele tego rodzaju komplementów. I … … czytaj więcej

13.10.2020 wtorek

„Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem” (Łk 11,37). Jezus zawsze odpowiada na nasze zaproszenia. Przychodzi chętnie i pragnie tworzyć z nami wspólnotę. Nie stoi w progu, w drzwiach, ale wchodzi do środka, siada przy stole, to znaczy gotowy jest do bliskiej, serdecznej relacji. A czy my … … czytaj więcej

12.10.2020 poniedziałek

„Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia” (Łk 11,30). Jonasz był bardzo wyraźnym znakiem dla mieszkańców Niniwy. Wszyscy się nawrócili pod wpływem jego słów. Skoro Chrystus jest kimś więcej niż Jonaszem, czemu nie wszyscy się nawracają? Może dlatego, że Jonasz głosił już tylko karę, a Jezus … … czytaj więcej

11.10.2020 niedziela

„Oto przygotowałem moją ucztę; (…) wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” (Mt 22,4). Tak zaprasza każdego z nas Chrystus na Eucharystię w niedziele, święta, czasem w dni powszednie. Przyjęcie zaproszenia wyraża miłość do Gospodarza, wdzięczność, radość ze wspólnego przebywania. Odrzucenie zaproszenia jest skazaniem się na osierocenie, smutek i głód. Chrystus zaprasza. My w wolności możemy … … czytaj więcej

10.10.2020 sobota

„Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają” (Łk 11,28). Jak to dobrze, że możemy słuchać słowa Bożego, możemy je czytać, rozważać, modlić się nim, wprowadzać je w życie. To jest droga do błogosławieństwa. †

09.10.2020 piątek

„Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba” (Łk 11,16). Często przychodzi człowiekowi pokusa wiary łatwej, banalnej, wiary opartej na zjawiskach dostrzegalnych, wiary, która daje jakąś moc czynienia cudów, przeżywania nadzwyczajnych stanów ducha lub psychiki. To wszystko jest wystawianiem na próbę Pana Boga i wystawianiem na ośmieszenie nadprzyrodzonej cnoty … … czytaj więcej