28.10.2020 środa

W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga (Łk 6,12). Jezus modlił się całą noc w samotności, sam na sam z Ojcem. Ile i jak ja się modlę? Czy modlitwa jest dla mnie trwaniem, czy tylko czynnością, którą trzeba odprawić? Warto znaleźć sobie taką górę … … czytaj więcej

27.10.2020 wtorek

I mówił dalej: „Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło” (Łk 13,20-21). Jezus sobie życzy, żeby Jego królestwo się rozrastało, żeby przenikało kolejne sfery życia tak jak zakwas przenika mąkę. Co jeszcze we mnie nie jest zakwaszone zdrowym … … czytaj więcej

26.10.2020 poniedziałek

Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: „Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy”. Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga (Łk 13,12-13). Ile masz w sobie różnych niemocy, zniewoleń, chorób duszy i ciała? Ile jest rzeczy, które w twoim życiu są niewyprostowane, pokrzywione, zagmatwane? Jezus widzi wszystkie, pragnie … … czytaj więcej

25.10.2020 niedziela

„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie (Mt 22,37-38). Całym sobą, całym swoim jestestwem trzeba kochać Boga i uznawać Go za swego Boga. To jest przykazanie. Trzeba dodać, że to jest nie tylko przykazanie, to jest przede wszystkim niezwykły przywilej człowieka, … … czytaj więcej

24.10.2020 sobota

„Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie” (Łk 13,2-3). Nauka Jezusa jest czytelna: nigdy nikogo nie uważać za gorszego od siebie, za większego grzesznika. Nie mamy prawa oceniać, stawiać się wyżej, uważać się za lepszych. Mamy … … czytaj więcej

23.10.2020 piątek

„Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie?” (Łk 12,56). Chwila obecna jest najważniejsza dla naszego zbawienia. Przeszłość jest już zanurzona w otchłani Bożego Miłosierdzia, przyszłość powierzamy Bożej Opatrzności, natomiast chwila obecna jest dla człowieka czasem Bożego nawiedzenia, właściwego wyboru, opowiedzenia się za Bogiem, czasem łaski i możliwości współpracy z … … czytaj więcej

22.10.2020 czwartek

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął” (Łk 12,49). W sercu Jezusa płonie niezwykle gorący żywy płomień miłości. Ten ogień pali się dla każdego, wystarczy światła i ciepła każdemu człowiekowi. Wszystko zależy od tego, czy chcemy się do tego ognia zbliżyć, czy pozwolimy się ogarnąć Jezusowym … … czytaj więcej

21.10.2020 środa

„Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie” (Łk 12,40). Nie znamy roku, dnia i godziny przyjścia Jezusa na świat w Paruzji. Nie znamy też daty naszego przejścia z tego świata do wieczności. Ta niewiadoma ma być zachętą do ciągłego czuwania, do ciągłej gotowości. Nie chodzi o trzymanie w … … czytaj więcej

20.10.2020 wtorek

„Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie (Łk 12,37). Ewangelia zachęca nas, byśmy robili to, co do nas należy w danej chwili, byśmy wypełniali wolę Bożą, wykonywali obowiązki stanu, zajęci byli tym, czym powinniśmy być zajęci. Jezus ma nas zawsze zastawać tam, gdzie powinniśmy być. Takich ludzi nazywa szczęśliwymi. †

19.10.2020 poniedziałek

„Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia” (Łk 12,15). Życie nasze zależy od Boga. Prawdziwego i Jedynego Boga. Czasem ktoś może pobłądzić i pomyśleć, że jego życie zależy od bożka – od zdrowego żywienia, od systemów ubezpieczeniowych, od pieniędzy, od … … czytaj więcej