Środa, 15 listopada 2017

Łk 17,11-19 Można otrzymać dar uzdrowienia od Jezusa i ucieszyć się tylko zdrowiem, rozmijając się z Jezusem. A można otrzymać dar uzdrowienia i ucieszyć się Jezusem, nie tracąc zdrowia. Już ta prosta kalkulacja, wynikająca z treści dzisiejszej ewangelii, pokazuje, że warto zawsze koncentrować się na Jezusie – w chorobie i zdrowiu, w błaganiu i dziękczynieniu. … … czytaj więcej

Środa, 7 czerwca 2017

Mk 12,18-27 Saduceusze mieli problem, bo myśleli po ziemsku, ich spojrzenie na sprawy zamykały się wyłącznie w obszarze doczesności. Jakże wiele problemów, spraw, zagadnień i pytań znika zupełnie, kiedy myśli się po Bożemu, kiedy swoje patrzenie rozszerza się do perspektywy wieczności. Jezus ukazuje nam tę perspektywę. Chwała Mu za to.

Środa, 1 marca 2017

Mt 6,1-6.16-18 Pan Jezus w dzisiejszej ewangelii łączy ze sobą dwie bardzo ważne cnoty: miłosierdzie i cichość. Sama cichość bez miłosierdzia jest zamknięciem się w sobie, samo miłosierdzie bez cichości jest drogą do samochwalstwa. Natomiast razem te cnoty mogą wydać przepiękny owoc świętości, zasługi na nagrodę w niebie z rąk samego Boga Ojca. Trzeba w życiu … … czytaj więcej

Czwartek, 23 lutego 2017

Mk 9,41-50 Bardzo trudne do przyjęcia są te zalecenia Chrystusa, by odcinać rękę, nogę czy wyłupywać oko, jeśli stają się powodem do grzechu. Jezus jednak chce nam powiedzieć coś więcej. Czytajmy tę perykopę w całości. Jak się zaczyna? Zaczyna się zachętą do pełnienia dzieł miłosierdzia, których symbolem jest tutaj podanie kubka wody. Tak rozumiem tę … … czytaj więcej

Środa, 22 lutego 2017

Mt 16,13-19 Piotr Apostoł przyjmuje wiadomość o powołaniu do tak ważnej posługi w Chrystusowym Kościele. Otrzymał ją od Mistrza dopiero wtedy, kiedy wyznał pełną prawdę o Nim. Taka jest kolejność – tylko wtedy możemy przyjąć Boże wezwanie i wiernie je wypełnić zgodnie z Jego wolą, kiedy uwierzymy w sercu i ustami wyznamy całą prawdę o Bogu.

Środa, 25 stycznia 2017

Mt 16,15-18 Często dziś słyszymy utyskiwanie, że jest zbyt mało kapłanów, że przydałaby się większa ich liczba do ewangelizowania. A Jezus posłał jedenastu i nie zaczął swojej mowy od narzekania, że mało. Jedenastu na cały świat. Przecież to szaleństwo. A jednak na tamten czas i potrzeby dali radę. Może więc nie jest nas za mało, może … … czytaj więcej

Środa, 18 stycznia 2017

Mk 3,1-6 W synagodze było wielu ludzi, którzy przyszli na modlitwę i słuchanie Słowa. Jezus też przyszedł zachowując prawo i zwyczaj żydowski. Przyszli również faryzeusze. Wszyscy zauważyli człowieka z uschniętą ręką. Ta ręka była centrum uwagi. Jakże różne było jednak ich patrzenie. Faryzeusze widzieli w chorym człowieku narzędzie do pochwycenia Jezusa na złamaniu prawa szabatu, … … czytaj więcej

Środa, 14 grudnia 2016

Łk 7,18b-23 W życiu może pojawić się pytanie, czy Bóg, którego znamy, jest Bogiem prawdziwym, tym jedynym, czy też należy szukać dalej. Postawa Jana Chrzciciela pokazuje, że takie zadawanie pytania wcale nie jest bezsensowne. Szukać Boga trzeba stale, nawet jeśli pozwala nam się znaleźć i daje światło, by Go rozpoznać. Szukać Boga i pytać o Niego … … czytaj więcej

Środa, 7 grudnia 2016

Mt 11, 28-30 Paradoksalny jest tekst dzisiejszej ewangelii. Najpierw Jezus zaprasza nas do siebie, by nam dać wytchnienie, a następnie zamiast pozwolić nam przynajmniej na chwilę zrzucić z siebie nasze jarzmo, każe nam wziąć na siebie jeszcze swoje. Jaki w tym poleceniu kryje się sens? Zapewne taki, że każde jarzmo dźwigane bez Jezusa jest ciężkie i … … czytaj więcej