18.12.2020 piątek

„Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło” (Łk 1,20). To zaproszenie Józefa do wzięcia Maryi do siebie skierowane jest do wszystkich ludzi. Pod krzyżem św. Jan Apostoł także wziął Maryję do siebie jako Matkę. Nie bójmy się wziąć Maryi … … czytaj więcej

17.12.2020 czwartek

„Jakub [był] ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem” (Mt 1,16). W całym rodowodzie każdy poprzedni członek był ojcem następnego. Tylko w przypadku Józefa ewangelista napisał, że był mężem Maryi, nie był natomiast ojcem Jezusa. To wymowna i bardzo delikatna informacja, że Jezus nie miał biologicznego ojca, a zarazem pokazanie, że … … czytaj więcej

16.12.2020 środa

„A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie” (Łk 7,23). Nie sztuka zadeklarować wiarę w Jezusa, nie sztuka zachwycić się Nim, Jego miłością podczas rekolekcji, nabożeństw, wzniosłych chwil. Bardziej wymagające jest wytrwać przy Chrystusie do końca pomimo przeciwności i ciemności. Trudniej jest zaufać Jezusowi, kiedy wszystko po ludzku idzie nie tak. Błogosławiony, kto w … … czytaj więcej

15.12.2020 wtorek

Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy” (Mt 21,28). Jezus zaprasza nas do swojej winnicy, chce, byśmy z Nim współpracowali. Możemy odpowiedzieć: tak lub nie. Możemy pójść albo zignorować zaproszenie, wybrać swój pomysł na przeżycie kolejnego dnia. Pytajmy Jezusa, w którym miejscu winnicy chce nas dziś mieć i z … … czytaj więcej

14.12.2020 poniedziałek

Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: „Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?” (Mt 21,23). Człowiek pyta Boga o to, jakim prawem naucza, stawia w wątpliwość władzę Boga do nauczania. Jest to jeden z największych absurdów, a jednak tak się dzieje stale … … czytaj więcej

13.12.2020 niedziela

„Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię” (J 1,6). Bóg posyła do nas wielu różnych ludzi, by zaświadczyli o Jego obecności i Jego miłości. Znamy imiona tych wysłanników Bożych? Nas Pan Bóg też posyła do innych z misją świadczenia o Nim. Czy inni rozpoznają w nas Bożych posłańców? †

12.12.2020 sobota

„Powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli” (Mt 17,12). Jak wielu już Pan Bóg posyłał proroków, by świadczyli o Jego obecności, by pouczali o Jego woli, by prowadzili ludzi drogą zbawienia. Ilu takich proroków jest dzisiaj pośród nas? Wielu ludzi współczesnych Jezusowi nie rozpoznało proroka w … … czytaj więcej

11.12.2020 piątek

Jezus powiedział do tłumów: „Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: «Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili» (Mt 11,16-17). A do kogo Jezus porównałby nasze pokolenie? Czy my nie jesteśmy bardziej kapryśni niż te dzieci? †

10.12.2020 czwartek

„A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je” (Mt 11,12). Często do zdobycia jakiejś rzeczy tego świata potrzebna jest przebiegłość, wysiłek, spory nakład kosztów. To czasem przypomina wręcz gwałt. Robimy coś na siłę, za wszelką cenę. Czy mamy taką determinację w zdobywaniu Królestwa Bożego? †

09.12.2020 środa

Jezus przemówił tymi słowami: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11,28). Jezus zna nasze utrudzenia i obciążenia, zna ich źródło i wie, jak wielkie sprawiają nam cierpienie. Proponuje nam pokrzepienie. To nie oznacza całkowitego odjęcia utrudzeń i obciążeń, ale wzmocnienie do dźwigania ich. Stawia tylko jeden warunek: … … czytaj więcej