06.12.2020 niedziela

„Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy” (Mk 1,5). Do Jana szło bardzo wielu ludzi, bo rozpoznawali w nim proroka Pańskiego. Nawracali się, bo wierzyli jego słowom. Czy my tak samo chętnie ciągniemy dziś do tych, którzy nas wzywają do nawrócenia, … … czytaj więcej

05.12.2020 sobota

„Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości” (Mt 9,35). Jak dobry jest Jezus – dociera wszędzie, uzdrawia wszystkich. Nikt nie jest wyłączony z Jego miłości. Jedyna granica to nasza wola, która może tę miłość przyjąć albo odrzucić. Nie opłaca się odrzucać. †

04.12.2020 piątek

Gdy Jezus przechodził, szli za Nim dwaj niewidomi, którzy głośno wołali: „Ulituj się nad nami, Synu Dawida”. (Mt 9,27). Wielka musiała być wiara tych dwóch niewidomych, skoro poszli za Jezusem, pomimo że nie widzieli na oczy, prosili Jezusa o litość nie dyktując Mu konkretnie, jaką łaską ma ich obdarzyć, wyznali wiarę, nazywając Jezusa Panem. Mamy … … czytaj więcej

03.12.2020 czwartek

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7,21). Posłuszeństwo jest ważniejsze niż kult. Jezus wyraźnie to podkreśla w Ewangelii. Prawdziwy kult ma sens wtedy, gdy prowadzi do całkowitego poddania się woli Bożej. Kult jest … … czytaj więcej

02.12.2020 środa

„I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając ze sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił” (Mt 15,30). W tekście greckim jest nie tyle „położyli”, ile „rzucili”. Tak, wszystkie choroby, kalectwa, niedomagania, problemy, smutki trzeba rzucić do nóg Jezusowi. Szczęśliwi, którzy chcą przyjść do Jezusa, … … czytaj więcej

01.12.2020 wtorek

Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom (Łk 10,21). Jak to dobrze jest być Bożym prostaczkiem. Mieć serce proste, szczere, bez powikłań, w które wpędza pycha i pragnienie znaczenia, władzy i przyjemności. Przed Bogiem najlepiej … … czytaj więcej

30.11.2020 poniedziałek

„Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim” (Mt 4,20). Są w życiu takie sprawy, takie rzeczy, które najlepiej zostawić natychmiast. Pomyśl, co takiego powinieneś zostawić już dziś, żeby naprawdę iść za Jezusem. †

29.11.2020 niedziela

„Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż” (Mk 13,34). Jezus porównał siebie do człowieka, który jest w podróży. W dalszym ciągu jego dom jest jego własnością, tyle tyko, że opiekują się nim słudzy. Kiedyś wróci, ale słudzy nie znają tego terminu. Ten obraz nam uświadamia, że my nie mieszkamy … … czytaj więcej

28.11.2020 sobota

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych (Łk 21,34). Serce człowieka może się stać nie tylko twarde, jak kamień, ale również ciężkie jak ołów. Tym, co obciąża serce, są troski doczesne, nadmierne zamartwianie się o to, o przemijalne, cielesne, o siebie samych. … … czytaj więcej

27.11.2020 piątek

„Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą” (Łk 21,33). Pan Bóg wszystko zaprojektował jako przemijalne – cały kosmos. I rzeczywiście przemija. Nasze życie doczesne przemija. Tylko On trwa wiecznie, a my możemy żyć na wieki w Nim. Zjednoczenie z Bogiem jest drogą do nieprzemijania. †