01.10.2020 czwartek

„Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże” (Łk 10,8-9). Jezus prosi swoich uczniów, by nieśli ze sobą prawdę o królestwie Bożym. Dziś także możemy iść do ludzi, budować z nimi relacje, spożywać wspólnie posiłki, rozmawiać, podtrzymywać … … czytaj więcej

30.09.2020 środa

Jezus mu odpowiedział: „Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego” (Łk 9,62). Królestwo Boże wymaga determinacji, jednoznaczności, konsekwencji. Nie można być jedną nogą w świecie, a jedną w drodze do królestwa Bożego. Jezus w innych miejscach ewangelii jasno o tym mówi – nie można służyć Bogu i … … czytaj więcej

29.09.2020 wtorek

„Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego” (J 1,47). Jezus zawsze nas widzi, kiedy do Niego idziemy, kiedy stawiamy pierwszy krok, by się z Nim spotkać, kiedy się do Niego zbliżamy. Oby wszystkie nasze kroki, nasze drogi, także w myślach i sercu zmierzały zawsze do Jezusa. †

28.09.2020 poniedziałek

„Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy” (Łk 9,46). Ile razy przez nasze głowy przechodzi taka myśl, że w czymś jesteśmy lepsi, ważniejsi, mądrzejsi od innych. Jezus wtedy stawia za wzór dziecko i zachęca, by uznawać się za małych. Dobrze jest popatrzeć czasem na tych najmniejszych, odrzuconych, wzgardzonych i starać się zrozumieć, że … … czytaj więcej

27.09.2020 niedziela

Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego” (Mt 21,31). Kiedy ktoś chce kogoś pobudzić do ambicji, często pokazuje, że inni go wyprzedzają, że byli gorsi a już są lepsi od niego. Taką metodę zastosował również Jezus wskazując, że nawet wielcy grzesznicy mogą się nawrócić i … … czytaj więcej

26.09.2020 sobota

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: „Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa… (Łk 9,43b-44). Można być tak przepełnionym podziwem dla Jezusa, dla Jego dzieł, łask, że nie zauważy się samego Jezusa. Można się tak zachwycić działaniem Jezusa w życiu, że zapomni się, po co On … … czytaj więcej

25.09.2020 piątek

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: (…) „za kogo Mnie uważacie?” (Łk 9,18.20). Modlitwa to wspólne trwanie z Jezusem na osobności. Człowiek na modlitwie ma prawo zadawać pytania i Jezus ma prawo zadawać pytania. Podstawowe pytanie w relacji brzmi – kim dla ciebie … … czytaj więcej

24.09.2020 czwartek

„Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony” (Łk 9,7). Herod zareagował na wieść o Jezusie niepokojem. Inni reagowali w inny sposób. Jak ja reaguję, kiedy słyszę o Jezusie, o Jego działaniu, co dzieje się w moim sercu, kiedy słyszę imię „Jezus”? †

23.09.2020 środa

„Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób” (Łk 9,1). Nigdy nie możemy zapomnieć o tym, że moc do wykonywania wszelkich Bożych dzieł daje Jezus Chrystus. My możemy odpowiedzieć na Jego wezwanie i przyjąć Jego moc. †

22.09.2020 wtorek

On im odpowiedział: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je” (Łk 8,21). Dla Jezusa o wiele ważniejsze od więzów krwi są więzy duchowe. Wypełnianie woli Boga, które jest pokarmem Jezusa, najbardziej nas do Niego upodabnia. Przez spożywanie tego samego pokarmu woli Ojca stajemy się tak bliscy Jezusowi, że … … czytaj więcej